Languages

België wil beleid rond mensenrechten en bedrijven verbeteren. Geef feedback via www.nationalbaselineassesment.be

Deel dit met

 

DCSR-verantwoordelijken, mensenrechten-NGO’s, academici en beleidmakers kunnen vanaf nu hun visie, mening of ideeën rechtstreeks delen met de mensen die het beleid rond mensenrechten en bedrijven opstellen voor de Belgische overheid. Surf naar www.nationalbaselineassessment.be (NL/FR/Engels) voor meer info.

Overheden spelen een belangrijke rol in de naleving van de mensenrechten. Het is hun plicht als staat om hun burgers te beschermen tegen mensenrechtenschendingen door derden, zoals bijvoorbeeld bedrijven. Met de website www.nationalbaselineassessment.be wil de Belgische overheid bedrijven, NGO’s, academici en  beleidmakers aanmoedigen om feedback te geven over het mensenrechtenbeleid in Belgische organisaties. De overheid gebruikt de feedback uit deze ‘National Baseline Assessment’ om het huidige beleid rond mensenrechten en bedrijven aan te passen.

Wat is de Belgische NBA rond mensenrechten en bedrijven?

De NBA - National Baseline Assessment - is een belangrijke stap in de ontwikkeling en implementatie van een Nationaal Actieplan (NAP). Overheden stellen NAP’s op  om de negatieve effecten die bedrijven op de mensenrechten kunnen hebben, aan te pakken en de mensenrechten te beschermen. Overheden werken hun NAP's regelmatig bij om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven en rekening houden met nieuwe ontwikkelingen.

De NBA heeft onder meer tot doel om:

  • het uitvoeringsniveau van de VN richtlijnen voor bedrijven en Mensenrechten (UNGP) op wetgevings- en beleidsniveau te evalueren;
  • de belangrijkste hiaten in de uitvoering te identificeren;
  • de stakeholders te ondersteunen om van het NAP een transparant en verantwoordelijk proces te maken;

Het Belgische NBA-onderzoeksproject rond mensenrechten en bedrijven is op 1 januari 2020 van start gegaan. Er hebben al een publieke informatiesessie en een bijeenkomst met de verschillende stakeholders plaatsgevonden. Momenteel zit het onderzoeksproject volop in de gegevensverzamelingsfase en de eindresultaten zullen naar verwachting in januari 2021 worden gepubliceerd.

Draag bij aan de Belgische NBA

We nodigen relevante stakeholders uit deel te nemen aan het NBA-onderzoek: