Languages

Belgische bedrijven, middenveldorganisaties en publieke sector ondertekenen Belgisch SDG Charter

Deel dit met

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen samen uitdragen en waarmaken. Dat is de ambitie van de meer dan 80 Belgische bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector die vandaag in Brussel het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling ondertekenen. Het Belgisch SDG Charter komt er onder impuls van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Hij wil de brug slaan tussen internationale ontwikkeling, de privésector en het maatschappelijk middenveld. Duurzaamheidsorganisatie The Shift begeleidt het proces.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) werden vorig jaar door de Verenigde Naties goedgekeurd en zijn bijzonder ambitieus: tegen 2030 extreme armoede bannen, onze planeet beschermen en menselijke ontwikkeling stimuleren. De SDGs erkennen voor het eerst expliciet de belangrijke rol van de privésector op het vlak van internationale ontwikkeling.

Alexander De Croo: “Het Belgisch SDG Charter wil het bewustzijn rond de ambitieuze duurzame ontwikkelingsagenda binnen de Belgische privésector doen groeien. Dat is absoluut noodzakelijk, want overheden, ngo’s en middenveld kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen nooit alleen waarmaken. We hebben de privésector nodig. Dat vandaag al meer dan 50 bedrijven het charter ondertekenen, is een belangrijk signaal.”

Gezamenlijk engagement

Het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling schetst het engagement van de Belgische privésector, middenveld en de publieke sector op basis van de 5 P’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: People, Planet, Profit , Peace en Partnerschappen.

“Nu is het tijd om van de woorden naar de actie te gaan. Bedrijven die duurzame ontwikkeling omarmen zijn betere bedrijven.  En een internationaal ontwikkelingsbeleid zonder samenwerking met de privésector kan nooit duurzaam zijn. Laat de ondertekening van dit Belgisch SDG Charter het startschot zijn van een vruchtbare kruisbestuiving,” aldus Alexander De Croo.

Samenwerking rond vijf kernthema’s

Het Belgisch SDG Charter wordt vanaf vandaag verder opengesteld voor brede ondertekening. De volgende maanden en jaren zullen op basis van het Belgisch SDG Charter concrete initiatieven opgezet tussen overheid, privésector en middenveldorganisaties. Daarbij zal gefocust worden op vijf concrete thema’s: (1) gezondheid, (2) hernieuwbare energie, (3) digitalisering, (4) landbouw en voeding en (5) duurzaam ondernemerschap.

Bedoeling is dat uiteindelijk Belgische bedrijven, ontwikkelingsactoren uit het middenveld en de publieke sector elkaar wederzijds versterken ten bate van een duurzame economische inclusieve groei en ontwikkeling, in ons land maar zeker ook in de partnerlanden van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Het Belgisch duurzaamheidsnetwerk The Shift begeleidt het ganse proces.

Lof van de Wereldbank

Het nieuwe Belgische SDG Charter krijgt niet enkel de steun van meer dan 80 Belgische bedrijven, partners uit het middenveld en de publieke sector. Ook Wereldbank-voorzitter Jim Kim looft het Belgisch initiatief in een videoboodschap“We moeten inclusieve economische groei stimuleren, meer in mensen investeren. Partnerschappen zoals het Belgisch SDG Charter spelen een belangrijke rol om iedereen in onze samenleving samen te brengen rond dit gemeenschappelijk doel. Het zorgt ervoor dat onze ambities en plannen baan houden. Ik dank jullie voor het engagement.”

Een brug slaan tussen internationale ontwikkeling en de privésector is één van de aandachtspunten van minister De Croo. Eerder dit jaar werd het kapitaal van BIO al opengesteld voor private investeerders die niet alleen op zoek zijn naar rendement maar ook belang hechten aan de sociale en milieu-impact waarin ze investeren. Via de Belgische Investeringsmaatschappij in Ontwikkelingslanden (BIO) ondersteunt ons land de privésector in de Belgische partnerlanden.

Klik hier om het Belgian SDG Charter te lezen (PDF)