Languages

Belgische jongeren engageren zich op het High level Political Forum

Deel dit met

Jongerenparticipatie is broodnodig voor verandering. Deze boodschap verdedigden de Belgische jongerenvertegenwoordigers, Diane Delava en Nele Van Hoyweghe, vorige maand op het High Level Political Forum (HLFP). De redactie van sdgs.be sprak met hen over de kracht van de jongerenstem en hun engagement als jongerenvertegenwoordiger.

Wat is het High Level Political Forum (HLFP) precies?

Nele : « Op het High Level Political Forum evalueren de VN-lidstaten hun vooruitgang rond de SDGs. Er wordt gekeken waar landen staan met het vertalen van deze doelstellingen in beleid en concrete acties. Met deze jaarlijks bijeenkomst willen de Verenigde Naties een permanente opvolging en evaluatie van de SDGs verzekeren. »
 

Hoe is het gesteld met de jongerenparticipatie op het HLPF?

Diane: « Het kan beter. Op het HLFP hadden maar tien landen hun jongerenvertegenwoordigers bij als deel van de officiële delegatie. De VN jongerenorganisatie Major Group for Children and Youth was ook aanwezig, maar zij zitten eerder in de oppositie. Jongeren worden weinig betrokken in het beslissingmakingsproces. Vandaag merken we dat de jongeren vaak worden gevraagd om een rapport te presenteren waar ze zelf eigenlijk niet aan hebben bijgedragen. Dat is jammer natuurlijk. »

 Vandaag merken we dat de jongeren vaak worden gevraagd om een rapport te presenteren waar ze zelf eigenlijk niet aan hebben bijgedragen. Dat is jammer natuurlijk.

Wat doet een jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling zoal? Op welke thema’s werken jullie?

Nele: « Ik werk rond het thema circulaire economie. Samen met mijn collega Sarah (Nederlandstalige jongerenvertegenwoordiger voor Jeugd) bekijken we hoe circulaire economie de klimaatsverandering kan tegengaan. Als jongerenvertegenwoordiger op het HLPF is het dan weer belangrijk om te tonen dat je daar bent: je gaat naar side-events, je vraagt meetings aan met belangrijke VN-ambtenaren en landenvertegenwoordigers om met hen te praten over het jongerenprogramma, etc.  Wij hebben daarom ook een side-evenement georganiseerd rond jongerenparticipatie en circulaire economie. Mensen reageerden enthousiast op onze bijdrage, maar de algemene teneur was toch dat iedereen wacht op een andere partij om innoverende initiatieven rond circulaire economie door te voeren. »

Diane: « Samen met mijn collega Clemence (de Franstalige jongerenvertegenwoordiger voor Klimaat) hou ik mij bezig met SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenten’. We focussen op het thema ‘mobiliteit’ en hebben de jongeren een enquête voorgelegd om naar hun opinio te peilen. We wilden weten hoe jongeren in steden en het platteland verplaatsen. We merken dat steden vanuit het platteland niet altijd makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer. Jongeren zijn vaak lang onderweg en moeten én de bus en de trein én nog eens een tram nemen om ergens te geraken. Dat maakt de auto nog steeds zeer aantrekkelijk vervoersmiddel, ondanks het fileprobleem. We hopen dat deze enquête oplossingen kan aanreiken voor een duurzamere mobiliteit. We merken ook dat er is nood aan correcte informatie rond duurzame mobiliteit. Is het bijvoorbeeld in een stad beter om de fiets te nemen of het openbaar vervoer? Met de hoge luchtvervuiling in bepaalde steden is dat een terechte vraag. We hebben deze resultaten ook voorgesteld op het HLPF. »

En welke reactie hebben jullie gekregen op deze bijdrage?

Diane: « Het was zeer interessant om een bijdrage mogen leveren. In het panel zaten ambtenaren en experten uit allerlei landen en beleidsniveaus. Er was veel interactie onder de deelnemers. Wat mij opviel, was dat – zoals Nele ook al aanhaalde daarnet - iedereen de verantwoordelijkheid om verandering te initiëren bij een andere partij legt. Zij die bij steden en gemeenten werken, verlangen een kader vanop regionaal of federaal niveau. Vanuit de verenigde naties verwachten ze dan weer veel actie van de jongeren en de landen. Iedereen legt de bal dus in het kamp van een ander.  »

 Onze ideeën zijn vaak wat creatiever en kleuren meer buiten de lijntjes, omdat wij ons minder bewust zijn van de limieten.

Hoe kunnen jongeren verandering initiëren, denk je?

Diane: « Op het High Level Political Forum heb ik een aantal goede voorbeelden gehoord van wat jongerenengagement teweeg kan brengen. Zo hebben jongeren vanuit de civiele beweging geijverd voor bredere fietspaden in Berlijn en dankzij hun engagement heeft de stad een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd en komen er effectief bredere fietspadden. Jongeren zijn gemotiveerd. Jongeren hebben ook bepaalde expertises. Onze ideeën zijn vaak wat creatiever en kleuren meer buiten de lijntjes, omdat wij ons minder bewust zijn van de limieten. »

Nele: « Jongeren betrekken bij het beslissingmakingsproces kan tot interessante uitkomsten leiden. Dat is de kern van onze boodschap als VN jongerenvertegenwoordigers. »