Languages

Ben je tussen 16 en 30 jaar oud? Kom ons je mening geven!

Deel dit met

Elk jaar organiseren de VN-afgevaardigden van 'Le Conseil de la Jeunesse', de Franstalige Jeugdraad, een enquête om te peilen hoe jongeren kijken naar politiek.

'Le Conseil de la Jeunesse' coördineert het programma rond Jeugdwerk, Duurzame Ontwikkeling en Klimaat voor de Belgische Franstalige jongeren .

De drie VN-afgevaardigden van de Jeugdraad, respectievelijk belast met Jeugd, Duurzame Ontwikkeling en Klimaat, willen Franstalige jongeren van de Federatie Wallonië-Brussel (16-30 jaar) een stem geven bij de internationale organisaties. Dit jaar zullen zij deelnemen aan verschillende VN-conferenties: het High Level Political Forum (HLPF), de General Assembly of the United Nations en de COP24.

Voor een goede vertegenwoordiging vragen de afgevaardigden jongeren hun mening te geven over de thema's mobiliteit en burgerbetrokkenheid.

De twee enquêtes zijn enkel beschikbaar in het Frans:

Hartelijk dank voor je deelname!