Languages

Coördinatie van het Belgisch SDG-beleid kan beter, volgens Rekenhof audit

Deel dit met

In een recente audit onderzoekt het Rekenhof hoe de Belgische bestuursniveaus de SDG’s aanpakken. Het Rekenhof ziet positieve elementen, maar om tot een echt goed beleid te komen ontbreekt in de Belgische aanpak een goede coördinatie tussen de verschillende niveaus.

Centraal in het onderzoek van het Rekenhof staat de vraag of de Belgische bestuursniveaus een goede aanpak heeft om de SDG’s op een coherente manier uit te voeren. Hiervoor kijkt het onderzoek vooral naar hoe de bestuursniveaus het SDG-beleid coördineren op zichzelf en met elkaar.

Geen eenheid in aanpak

Aangezien 133 van de 169 SDG-subdoelen behoren tot de bevoegdheid van de verschillende bestuursniveaus zijn overleg en coördinatie essentieel. De Belgische aanpak mist echter een goede samenwerking. De bestuursniveaus hebben hun politiek engagement voor de SDG’s verschillend ingevuld met eigen strategische plannen en acties voor duurzame ontwikkeling. Ook de beleidsvoorbereiding, beleidsaansturing en SDG monitoring pakken de bestuursniveaus elk op hun eigen manier aan.

Op nationaal niveau heeft België om zijn internationale engagementen voor de SDG’s na te komen een Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling uitgewerkt. Deze strategie biedt een basis voor een coherente aanpak van het beleid over duurzame ontwikkeling in België. De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) of het overlegorgaan die verantwoordelijk is voor deze strategie komt echter sinds 2017 niet meer samen. De strategie mist hierdoor fine tuning. De samenwerking wordt procesmatig voorgesteld zonder specifieke doelstellingen en concrete streefcijfers voor de bestuursniveaus.

Wat kan beter?

Het Rekenhof beveelt aan dat de Interministeriële Conferentie opnieuw actief wordt en zijn coördinerende rol opneemt. Elk beleidsniveau kan binnen de eigen bevoegdheden initiatieven ontwikkelen, maar het Rekenhof vraagt wel dat er wordt samengewerkt. Dat moet gebeuren in het kader van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling, met concrete doelstellingen en maatregelen.

Meer informatie over de audit van het Rekenhof?

Voor meer informatie over de audit van het Rekenhof vindt u hier :