Languages

De duurzaamheidschecklist voor volgende regeringen 

Deel dit met

Meer dan 3 jaar na de goedkeuring van de Agenda 2030 voor Duurzame ontwikkeling maakt Perspective 2030  een tussenstand op. Wat heeft België nu precies bereikt op vlak van duurzaamheid en waar kan nog aan gewerkt? Het antwoord op deze vraag vatte Perspectief 2030 samen in een duurzaamheidschecklist.

Meer dan 3 jaar geleden engageerde België zich om de wereldwijd afgesproken richtlijnen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te realiseren. Die bestaat uit 17 concrete doelstellingen (SDG's) om tegen 2030 een schonere en meer rechtvaardige wereld te creëren.

“3 jaar na datum zijn de doelstellingen nog niet omgezet in concreet beleid” , stelt Perspective 2030 vast. Concreet beleid is nochtans nodig om de SDG’s te behalen. Daarom stelden Perspective 2030 een dossier  op met prioriteiten en dringende aanbevelingen voor elke SDG. Een 'duurzaamheidschecklist' voor de volgende regeringen, zeg maar.

 “België boekt maar mondjesmaat vooruitgang en op bepaalde vlakken gaan we zelfs achteruit. Deze duurzaamheidschecklist is bedoeld als een duwje in de goede richting voor de volgende regeringen. ”

Wat kan er beter?

Naast concrete prioriteiten en aanbevelingen per SDG legt het rapport  ook algemene pijnpunten bloot. België boekt maar mondjesmaat vooruitgang en op bepaalde vlakken gaan we zelfs achteruit. Zo neemt de honger voor het eerst weer toe, dalen de bedragen voor ontwikkelingshulp en stijgen de armoede en ongelijkheid. Dat komt volgens het rapport  om de volgende redenen:

  • Overheden focussen teveel op losse initiatieven en te weinig op fundamentele aanpassingen van het beleid
  • Op administratief niveau wordt hard gewerkt, maar de politieke keuzes blijven uit. Dit staat een beleidsomslag in de weg. 

Perspectief 2030 benadrukt dat deze beleidsomslag is broodnodig. Anders zal België de behoeften van de huidige generaties niet kunnen vervullen zonder die van de toekomstige te hypothekeren.

 “Het is de taak van de regeringen om een ambitieniveau en tussentijdse doelen te bepalen en om te zetten in acties. Tegelijk moet de Agenda 2030 steviger opgenomen worden in de Belgische afspraken, beleidsmaatregelen en opvolgingsmechanismen”

Meer visie en daadkracht

Een beleidsomslag vraagt om politiek leiderschap en voldoende middelen. “Goede voornemens en niet-bindende beloften zullen niet volstaan om de agenda te verwezenlijken”, benadrukt Perspectief 2030, “Het is de taak van de regeringen om een ambitieniveau en tussentijdse doelen te bepalen en om te zetten in acties. Tegelijk moet de Agenda 2030 steviger opgenomen worden in de Belgische afspraken, beleidsmaatregelen en opvolgingsmechanismen.”  Perspective 2030 wil met zijn rapport  alvast een duw in de goede richting geven. 

Lees het volledige rapport hier. 

 
***

Perspective 2030 is een samenwerkingsverband waarin verschillende organisaties, van milieu- en vrouwenbewegingen, jongerenorganisaties, vakbonden, tot armoede- en noord-zuidorganisaties, de handen in elkaar slaan voor de realisatie van de SDG's.