Languages

De kracht van data voor Duurzame Ontwikkeling (UN Data Forum in Zuid-Afrika)

Share this on

Maandag 16 januari 2017 ging het ‘United Nations World Data Forum’ van start in Kaapstad, Zuid-Afrika. Tijdens dit 4-daagse forum komen meer dan 1500 data experts uit meer dan 100 landen samen, om een brede consensus te bouwen over de wijze waarop de kracht van data gebruikt moet worden voor duurzame ontwikkeling.

Overal te wereld mobiliseren landen zich om Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling uit te voeren, het ‘World data Forum’ komt dan ook op een cruciaal moment. Accurate, betrouwbare, tijdige en opgesplitste data zijn namelijk essentieel voor een goede uitvoering van Agenda 2030. Een groot aantal economische -, sociale – en milieudoelstellingen die geïntegreerd zijn in het kader van Duurzame Ontwikkeling moeten behaald worden. Hiervoor moet er natuurlijk op verschillende domeinen samengewerkt worden en dus moeten partnerschappen en synergiën gecreëerd worden door overheden, private sector, middenveld en academische wereld.

Agenda 2030 brengt grote uitdagingen mee voor de wereldwijde statische gemeenschap. Onze datacapaciteit moet gemoderniseerd en verbeterd worden. Nationale Instituten voor Statistieken moeten de nieuwe data hubs worden voor databronnen van verschillende datasystemen en zo de nodige data beschikbaar stellen om het beleid te informeren en ook voor nationale, regionale en globale monitoring.

Het Forum zal een preview geven van het ‘Global Action Plan for Sustainable Development Data’. Dit plan werd de voorbije jaar voorbereid door een werkgroep van verschillende experten die verantwoordelijk zijn voor de statistieken en databeleid in hun land.

(bron: http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/01/un-data-forum-opens-in-south-africa-to-harness-power-of-data-for-sustainable-development/)