Languages

Enquête over de integratie van de SDG's via de sectorfederaties in Europa: SDG's in de strategie maar niet in de praktijk

Deel dit met

CSR Europe en PwC (Pricewaterhouse Coopers) hebben recent de handen in elkaar geslagen om een onderzoek uit te voeren naar de manier waarop de Europese sectorfederaties met hun leden samenwerken om de SDG's te bereiken.

Uit het onderzoek is gebleken dat goede bedoelingen niet automatisch een significante impact hebben. Er gaapt een reële kloof tussen de duurzame ontwikkeling die in de strategische visie is opgenomen, en de uitvoering ervan in de praktijk.

72% van de organisaties nemen duurzame ontwikkeling op in hun strategie, maar slechts 35% zet de duurzame ontwikkeling om in concrete projecten.

Hoewel is aangetoond dat duurzaamheid een regelmatig terugkerend onderwerp is tijdens de bestuursvergaderingen, ontbreekt het aan specifieke maatregelen van organisaties om de duurzaamheid te integreren. 94% van de respondenten vernoemen duurzaamheid in hun missie, maar slechts 50% stelt specifieke doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling voorop.

Het onderzoek identificeert een aantal belangrijke domeinen waarbinnen de sectorfederaties vooruitgang kunnen boeken om de kloof tussen visie en impact te overbruggen en het engagement omtrent de SDG's te vergroten aan de hand van specifieke projecten:

  • betere sensibilisering van de ondernemingen en de samenleving rond de SDG's, onder meer via doeltreffende communicatie;
  • meer samenwerking rond projecten die een impact hebben;
  • delen van kennis en middelen.

Lees het volledige verslag van dit onderzoek (EN), dat bestaat uit een enquête en interviews met 16 sectorfederaties uit 11 verschillende industriële sectoren, gaande van de productie tot de detailhandel.