Languages

FEBELFIN LANCEERT WEBSITE DUURZAAM SPAREN EN BELEGGEN

Deel dit met

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, bundelt financiële producten met een bijzondere aandacht voor mens, milieu en duurzaam ondernemen op een website. Op de site vindt u overzichtelijke lijsten met alle beleggingsproducten en spaarproducten die als ‘duurzaam’ of ‘maatschappelijk verantwoord’ worden gecommercialiseerd op de Belgische markt.

Om te oordelen of een product al dan niet duurzaam is, hanteert Febelfin een aantal richtlijnen. Zo moet het product ten alle tijde transparant zijn over de financieringsstroom. Enkel op deze manier kan de spaarder of belegger weten wat er met zijn geld gebeurt. Daarnaast wordt rekening gehouden met rechtstreekse en onrechtstreekse impact van het product op het milieu, de maatschappij en de economie, alsook de ecologische en maatschappelijke impact van het land, de bedrijven en de projecten die via dit product worden gefinancierd. Producten die afkeurenswaardige of onwettelijke praktijken zoals de productie van wapens of kinderarbeid ondersteunen, krijgen in geen enkel geval het etiket ‘duurzaam’.

Elk financieel product heeft zijn eigen duurzaamheidspaspoort. Op basis van dit paspoort kunt u nagaan op welke manier het product het begrip 'duurzaamheid' invult, en vervolgens oordelen of deze invulling aansluit bij uw persoonlijke overtuigingen.