Languages

Harelbeke is één van de SDG Voices

Deel dit met

Als strafste SDG-gemeente van Vlaanderen heeft Harelbeke de SDG’s omarmd. De stad kiest voor een beleid dat start en eindigt bij de SDG’s. We spraken met Ellen Vandeputte over duurzaam en leefbaar leven in een stad.
 

Stad Harelbeke mag zich de strafste SDG-gemeente noemen. Wat maakt jullie lokale visie zo straf?

Ellen Vandeputte: "Bij de opmaak van het huidige beleidsplan heeft het college van burgemeester en schepenen integraal de kaart van de SDG’s getrokken.  De visie van de stad Harelbeke is geënt op de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling, en de SDG’s zijn onze beleidsdoelstellingen.  Maar wat belangrijker is, is dat de ambities geen dode letter blijven. De actieplannen zijn vertaald in het strategisch meerjarenplan van de stad, maar ook van onderuit komen initiatieven om de reguliere werking in de SDG logica mee te nemen.  We voelen ook dat bij nieuwe projecten soms nét dat stapje verder wordt gezet, om toch nog een extra inspanning te leveren binnen een bepaalde SDG.  Dat was voor ons team duurzame ontwikkeling een straffe vaststelling.  Dat team duurzame ontwikkeling is trouwens organisch gegroeid uit engagement van verschillende diensten.  Duurzaamheid en het SDG-beleid staat of valt in Harelbeke niet met één medewerker, maar leeft in alle departementen van de stad." 

Voor jullie meerjarenplan voor 2020-2025 hebben jullie de SDG’s als basis gebruikt. Hoe verschilt een meerjarenplan mét SDG’s van een meerjarenplan zonder SDG’s?

Ellen Vandeputte: "In 2018 hebben we een omgevingsanalyse uitgevoerd, met de SDG’s als uitgangspunt.  Dit was een belangrijke eerste stap binnen het huidig beleidsplan.  Dat het bestuur gekozen heeft om die lijn door te trekken in de visie en de beleidsdoelstellingen van de stad, is een stevig statement.  Het maakt onze manier van werken makkelijk en transparant.  Al onze plannen en ambities worden afgetoetst aan de SDG’s.  Door te rapporteren over ons beleid, rapporteren we eigenlijk over de SDG’s. Als we indicatoren voor onze beleidsdoelstellingen formuleren, leggen we tegelijk een streefwaarde vast voor het behalen van de SDG’s.  Het gaat over een geïntegreerd verhaal.  Het zorgt er voor dat we niet steeds een vertaalslag moeten maken in de zin van “wat betekent dat nu voor de SDG’s”, of met codes moeten werken om realisaties rond de SDG’s op te volgen.  Bovendien nodigt het mondiale karakter uit om verder te kijken dan de gemeentegrenzen en ons bewust te zijn van onze rol die we spelen als lokaal bestuur in een bredere context."

Als SDG Voice willen jullie graag ondernemers, bedrijven en burgers betrekken bij jullie SDG-plannen? Hoe doen jullie dit?

Ellen Vandeputte: "Lokale besturen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de SDG’s. Een volledige SDG (SDG 11) is aan ons gewijd. Anderzijds moeten we ook van het idee af dat een stad alles zelf moet doen.  Goede partnerschappen (SDG 17) zijn minstens zo belangrijk en  daar willen we in de toekomst meer werk van maken.  Daarom hebben we de afgelopen jaren sterk ingezet op communicatie over de SDG’s naar onze stakeholders. We willen dat mensen in Harelbeke niet om de SDG’s heen kunnen kijken.  Harelbeke heeft een sterke traditie qua burgerparticipatie, en gaan we op dat elan door.  Zo hebben we een voetgangerstunnel met SDG-streetart opgefleurd.  Inspirerende bedrijven hebben we tot SDG-ambassadeurs uitgeroepen. Deze bedrijven kunnen andere ondernemers bewuster maken."

Welke impact heeft COVID-19 op het duurzaam beleid van Harelbeke?

Ellen Vandeputte: "De grote beleidslijnen zijn niet veranderd. Een aantal projecten zijn zelfs sneller uitgevoerd.  Het is zelfs zo dat een aantal projecten omwille van de COVID-19 maatregelen versneld werd uitgevoerd.  Ik denk bijvoorbeeld aan de aankoop van chromebooks en tablets voor kinderen in kwetsbare thuissituaties, of de online dienstverlening naar de burgers.  We willen ook graag onze groenprojecten versnellen..  De lockdown heeft ons geleerd dat groene ruimte het leven kan dragelijker maken. Op bepaalde plaatsen heeft Harelbeke nog te weinig openbaar groen. 

We zijn op onze hoede voor de nefaste effecten van COVID-19: het afstand houden, de effecten van afstandsonderwijs op maatschappelijk kwetsbare kinderen, nog meer mensen die de weg naar internetaankopen vinden, enzovoort. Maar de reactie op de COVID-19-crisis heeft ook een aantal zaken scherp gesteld, die het duurzaamheidsbeleid van de stad kunnen versterken.  We zien de staycation als een kans voor inwoners om elkaar beter te leren kennen en de aanwezige solidariteit van tijdens de crisis verder uit te dragen.  Het is ook een uitgelezen mogelijkheid geweest om op verkenning te gaan in de stad, winkels te ontdekken waarvan we niet wisten dat ze er waren, de trage wegen te verkennen en op die manier het moois van de stad te ontdekken.  We zijn er van overtuigd dat het beleidsplan ook in post COVID-19 tijden overeind blijft, en zelfs aantoont dat we de goede weg zijn ingeslagen."