Languages

Het FIDO organiseert Middag van De Duurzame Ontwikkeling

Share this on

Het High-Level Political Forum (HLPF) is het platform van de Verenigde Naties dat instaat voor de opvolging van de mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDGs). De volgende ontmoeting vindt plaats in juli 2017 in New York. Het centrale thema is: “De armoede bestrijden en de welvaart bevorderen in een wereld in verandering”. Er zullen dus verschillende doelstellingen grondig worden behandeld: armoede in al zijn vormen overal ter wereld uitroeien, honger uitbannen, zorgen voor voedselzekerheid, gezondheid en welzijn verzekeren voor iedereen, gendergelijkheid, empowerment voor alle vrouwen en meisjes, ijveren voor een duurzame industrialisering waar iedereen baat bij heeft, innovatie aanmoedigen, duurzaam gebruikmaken van de mariene hulpbronnen etc.
 

België is een van de landen die tijdens de National Voluntary Review (NVR) het woord zal nemen om een overzicht te geven van de maatregelen die worden uitgevoerd om bij te dragen aan de doelstellingen in kwestie.
 

Het FIDO organiseert de Middag van de Duurzame Ontwikkeling die vóór dit evenement zal plaatsvinden en zal handelen over dezelfde thema’s, op 13 juni van 12 tot 14 uur in de conferentiezaal van de FOD Economie, North Gate, 16 Koning Albert II-laan te 1000 Brussel.

  • Vanaf 12.00 u.: onthaal van de deelnemers – breng uw lunch mee, die u ter plaatse kunt opeten. Het FIDO zorgt voor drankjes.
  • 12.30 tot 13.00 u.: Tim Bogaert (FOD Buitenlandse Zaken): Welke acties België zal tijdens het HighLevel Political Forum van de VN voorstellen?
  • 13h.00 tot 13.30 u.: Dries Lesage (FRDO Voorzitter van de werkgroep “Internationale betrekkingen”): Wat zijn de verwachtingen en de voorstellen van het maatschappelijk middenveld om te beantwoorden aan de SDGs?
  • 13.30 tot 14.00 u.: vraag en antwoord.

Mogen wij u vragen u uiterlijk op 7 juni 2017 in te schrijven voor deze DO-Middag. Inschrijven is gratis maar verplicht.

Praktische informatie: U kunt North Gate bereiken:

  • met het openbaar vervoer: metro (halte Rogier) et Noordstation;
  • met de fiets: Villostations in de buurt.