Languages

Het SDG-forum 2023 gezien door 2 GoodPlanet Belgium young reporters for the environment

Deel dit met

Als de bijen zouden uitsterven, dreigt er ook een einde te komen aan het bestaan van de mensheid, en dit binnen amper vijf jaar. Deze analogie  Dit voorbeeld drukt ons nog eens met de neus op de feiten: we moeten dringend actie ondernemen voor de gezondheid van de planeet.

Het is net deze hoogdringendheid die aan de basis ligt van de jaarlijkse bijeenkomst van het SDG-forum in Brussel, dat al vijf jaar plaatsvindt. De meest recente bijeenkomst vond plaats op 19 oktober in Flagey.

Het SDG Forum, waarom?

Het hoofddoel van het SDG-forum is verbinding creëren tussen alle hoekstenen van de samenleving. Dit zijn niet alleen de overheid administraties en bedrijven, maar ook niet-gouvernementele organisaties (ngo's), politieke spelers en academische instellingen. Het doel van deze bijeenkomsten is de belanghebbenden verschillende actoren in de samenleving te helpen om de dringende behoefte aan verandering aan te pakken, elkaar te inspireren en meningen, ideeën en uitvoerbare strategieën uit te wisselen.

Het evenement werd geopend met een inleiding door Zakia Khattabi, die wees op de verbintenis van de overheid om de SDG's te bevorderen. Ter herinnering: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's), ook bekend als de Global Goals, werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen. Ze zijn een universele oproep tot actie met als doel: armoede uitbannen, de planeet beschermen en vrede en welvaart waarborgen voor iedereen tegen 2030. De inleiding bevatte ook een pleidooi van Kees Klomp, een Nederlandse econoom en voorstander van de theorie van de betekeniseconomie (Purpose Economy), die de economie wil omvormen zodat deze beter is afgestemd op de behoeften van de mensen en de planeet. Hierna bracht Timothée Parrique, een Franse econoom en deskundige in "degrowth" (ontgroei), zijn visie.

Na de keynotespeeches hadden de deelnemers gedurende de hele dag de keuze uit meer dan 30 workshops.  Het programma van de workshops was meertalig (Frans, Nederlands en Engels) en bestreek uiteenlopende onderwerpen, van politieke debatten zoals "L'alimentation sous le prisme des ODD (Voeding vanuit het perspectief van de SDG's)" tot economische vraagstukken zoals "Sustainable or not? SDGs as an assessment tool for investors (Duurzaam of niet? De SDG's als beoordelingsinstrument voor investeerders)". Deze workshops varieerden van zeer interactieve sessies met rechtstreekse inbreng tot meer traditionele conferenties gericht op uitwisseling van informatie en ideeën.

Een jongerenperspectief

Het SDG-forum dient als platform voor uiteenlopende ideeën, met radicale concepten zoals "degrowth", maar ook meer pragmatische benaderingen, zoals investeringen die zijn afgestemd op de SDG's. De kracht van het forum ligt in het feit dat het in staat is een brede waaier aan oplossingen te bieden. Als jeugdreporter vond ik persoonlijk de inleiding door Kees Klomp erg goed: hij gaf alle deelnemers een duidelijke verklaring van het "waarom". Hoe veranderen en hoe handelen? Voor Kees Klomp moet een jongere vandaag handelen, wat hij of zij ook doet in het leven, voor een betere wereld. Hij ging in op het veranderende verhaal, paradigma om te handelen. "De samenleving moet nieuwe fundamenten vinden om daarop een nieuwe wereld te bouwen". En die verandering kan beginnen met de SDG's, dit zijn zeer belangrijke instrumenten. Ook de andere jongeren die ik ontmoette waren erg onder de indruk van en geïnspireerd door deze inleiding en dit idee van een nieuw verhaal. 

Kortom, tijdens het SDG-forum kwamen weer heel wat overtuigende ideeën en concrete acties aan bod. De aanwezigen, gaande van studenten en professionals tot gepensioneerden met uiteenlopende achtergronden en perspectieven, brachten overtuigende ideeën en concrete acties naar voren. Zoals aangegeven door de organisatoren blijft de belangstelling voor het SDG-forum elk jaar toenemen, wat erop wijst dat het evenement de komende jaren nog zal uitbreiden.


GoodPlanet Belgium Young Reporters for the Environment:

Tekst & Afbeelding door Alphonse Sonny
Video door Chiara Berrevoets
Meer info over het project GoodPlanet Belgium Young Reporters for the Environment: in het Nederlands en in het Frans.