Languages

Het Voluntary National Review op sdgs.be!

Deel dit met

Het Voluntary National Review is een samenwerking tussen de verschillende overheden, het maatschappelijk middenveld en de privésector. Het toont welke weg België al heeft afgelegd en welke uitdagingen nog voor ons liggen.

Het behalen van de SDG’s lukt enkel als verschillende actoren samenwerken. Daarom werd voor dit tweede rapport gekozen voor een multistakeholder-benadering. Zowel de verschillende regeringen als het middenveld, de vereniging van lokale besturen in België en andere stakeholders hebben elk hun eigen bijdrage geleverd. 

Op onze website kunt u de volgende zaken online raadplegen:

  • Het volledige rapport in het Nederlands, Frans, Engels  (Duits volgt binnenkort)
  • Een infografiek van het proces van de werkzaamheden rond de VNR
  • De bijdragen van de publieke actoren
  •  De bijdragen van het maatschappelijk middenveld

Een informatiebrochure rond de VNR in het Nederlands, Frans, Engels en Duits volgt binnenkort.

Bekijk het resultaat van de VNR- inspanningen hier

Heeft u opmerkingen of vragen rond de VNR? Neem dan contact op met collega Ramon Boone (ramon.boone@fido.fed.be