Languages

Hoe draagt ISO 26000 bij tot het bereiken van Agenda 2030?

Deel dit met

ISO legt met een handige brochure uit hoe ISO26000 bijdraagt aan het bereiken van Agenda 2030 en de bijhorende SDGs. Een organisatie die de ISO standaard volgt, draagt automatisch bij aan de SDGs, zo stelt deze brochure.

Agenda 2030 en de SDGs zijn niet de eerste richtlijnen voor een betere en meer duurzame wereld. Soms lijkt het wel alsof elke officiële instantie zijn eigen richtlijnen, standaarden, programma’s of principes hanteert. Hoe weet je nu welke je moet volgen? Vullen ze elkaar aan of niet?

ISO 26000 is één van die richtlijnen die al bestond lang voor Agenda 2030 het licht zag. ISO2600 doet aanbevelingen over hoe bedrijven en organisaties op een sociaal verantwoordelijke manier aan de slag kunnen gaan. Daarvoor is het belangrijk om een ethische en transparante bedrijfscultus op te bouwen die bijdraagt tot het welzijn en de gezondheid van de maatschappij en tegelijkertijd ook rekening houdt met de verwachtingen van de stakeholders en de (inter)nationale regelgeving en gedragsnormen.

Met de brochure ISO 26000 and SDGs toont ISO op welke manier je hun richtlijnen kunt gebruiken als een aanvullend hulpmiddel om de SDGS te bereiken. Volgens deze publicatie biedt ISO 26000 meer dan 450 aanbevelingen over sociaal verantwoord ondernemen die op één of andere manier gelinkt zijn aan de SDGs. Zo houdt ISO26000 bijvoorbeeld ook rekening met gendergelijkheid (SDG 5), waardig werk en economische groei (SDG 8), en goede gezondheid en welzijn (SDG 3). Verder geeft de brochure ook enkele starttips om sociale verantwoordelijkheid te integreren in het beleidskader van je bedrijf.

De volledige publicatie kan je hier raadplegen.