Languages

Jongeren zwaarder getroffen door de coronacrisis, volgens onze jongeren op het HLPF

Deel dit met

Ook onze jongeren waren aanwezig op het High Level Political Forum (HLPF). In een side-event hebben ze samen met jongerenorganisaties en jongeren uit andere landen gesproken welke gevolgen de coronacrisis heeft op het leven van jongeren.

Jongeren worden, volgens hen, niet alleen economisch zwaarder getroffen, maar ook hun sociale situatie en mentale gezondheid gaat er meer op achteruit.

Ondanks VN-doelstellingen gaat jongerenwerkloosheid weer omhoog

Door het uitbreken van de globale gezondheidscrisis slagen de VN-lidstaten niet in hun opzet om tegen 2020 het aandeel jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn aanzienlijk terug te schroeven. Volgens cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) moesten zo’n 17 % van de jongeren stoppen met werken sinds het begin van de coronacrisis. In 2015 lag het jongerenwerkloosheidcijfer op 22,4 procent. Sindsdien stijgt dit cijfer gestaag. Voor jonge vrouwen uit lage inkomenslanden worden cijfers van zo’n 40 procent gerapporteerd. 

Economische aanbevelingen

De experten van het side-event hebben een aantal economische aanbevelingen naar voren geschoven om te vermijden dat jongeren te zwaar getroffen worden in de nasleep van de coronacrisis:

  • Jongerenwerkloosheid is door de financiële crisis van 2008 dubbel zo hoog als werkloosheid bij volwassenen. De impact van die crisis is, met andere woorden, vandaag nog steeds voelbaar. Succesvolle nieuwe maatregelen houden ook rekening met vorige crisissen.
  • Herstelprogramma’s moeten voldoende lang duren en genoeg entry-level jobs voorzien.
  • Beschikbaarheid van bereikbaarheid van werkloosheidsuitkeringen moet verbeteren. In veel landen zijn stages en trainingen onbetaald en kunnen jongeren pas vanaf hun 25ste beroep doen op een werkloosheidsuitkering.
  • Niet alle jongeren hebben dezelfde noden. Jongerenconsultatie is belangrijk om in kaar te brengen wat jongeren uit alle lagen van maatschappij nodig hebben.

Geen gezonde economie zonder gezonde jongeren en sociale bescherming

Jongeren hebben meer kans om sociaal gezien uit de boot te vallen. Door de coronacrisis gingen onderwijssystemen massaal digitaal. Wereldwijd is er echter niet genoeg infrastructuur om jongen op deze manier te onderwijzen. Ook hebben jongeren meer kans terecht te komen in jobs met slechte contractvoorwaarden. Volgens cijfers uit 2016 van het IAO werken drie op  vier jongeren in het begin van hun carrière in jobs zonder of met ondermaatse sociale of gezondheidsbescherming. Deze cijfers liggen doorgaans hoger voor jonge meisjes en vrouwen dan voor het andere geslacht. Ook mentaal gaat het minder goed met de jongeren. Eén op twee jonge mensen geeft aan dat ze zich slechter in hun vel voelen sinds het begin van de coronacrisis.

De experten van het side-event bevelen aan dat :

  • Men inzet op het ontwikkelen van digitale skills bij jongeren wereldwijd
  • Wetgeving moet aangepast worden om precaire werksituaties voor jongeren te voorkomen
  • Sociale beschermingsmaatregelen ook rekening houdt met de mentale gezondheid van jonge mensen.

                     Download de jongerenaanbevelingen van het HLPF