Languages

Metro, SDG Voices 2018, "Schrijven over de SDG’s is zeer interessant voor ons: ze zijn allemaal nauw met elkaar verbonden."

Deel dit met

De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2018 dragen zes nieuwe organisaties deze titel uit. Metro is één van hen. Welke rol spelen de SDGs daarbij? Maïté Hamouchi, News Director, legt het ons uit.

FIDO: Denkt u dat u als krant een bepaalde maatschappelijke rol moet spelen?

Maïté Hamouchi: « Ik denk dat elke krant een sociale rol moet spelen. Ons doel is de lezer bewust te maken zodat hij zijn eigen mening kan vormen. We schrijven over een tal van onderwerpen, zoals diversiteit, duurzame ontwikkeling, ecologie, korte ketens etc. Zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld de reeks Metro Diversity gebracht, met het doel diversiteit in de hoofdstad positief te ondersteunen. In 2015 namen we in vijftien afleveringen het project "BX Brussels" van Vincent Kompany onder de loep, een sociaal project rond jeugdvoetbal. Zulke thema’s kunnen dus op verschillende manieren aan de man worden gebracht. Elke krant, dus ook Metro, heeft een maatschappelijke rol te spelen. Dat is volgens mij van kapitaal belang. »

FIDO: In de pers heeft men het vaak over de opwarming van de aarde, Kyoto, COP21, maar heel weinig over de SDG’s. Wat vindt u daarvan?

Maïté Hamouchi: « Dat is waar, u heeft gelijk. Misschien zijn de akkoorden van Parijs, Kyoto etc. visueel aantrekkelijker voor de media. Het is gemakkelijk om over deze onderwerpen te schrijven, maar we willen juist meer en meer over de SDG's praten... Daarom zijn we overigens ingegaan op uw projectoproep. We gaan hier iets aan doen. J »

FIDO: U vertelt ons dat u zich regelmatig inzet voor maatschappelijke kwesties, maar wat zou u hiermee concreet willen bereiken? Wat is uw doel?

Maïté Hamouchi: « Ons doel is echt om de lezer zo volledig en objectief mogelijk te informeren over elk van de onderwerpen die we behandelen. Wij geven informatie, maar nooit onze mening. Het is echt een kwestie van concrete feiten vertellen, zodat de lezer gesensibiliseerd kan worden voor een zaak, een kwestie, een problematiek... Daarna moet iedereen voor zichzelf uitmaken wat hij of zij daarmee doet. Wij zijn hier niet om te zeggen: “U moet dit of dat denken!”. »

Het is echt een kwestie van concrete feiten vertellen, zodat de lezer gesensibiliseerd kan worden voor een zaak, een kwestie, een problematiek... Daarna moet iedereen voor zichzelf uitmaken wat hij of zij daarmee doet.

FIDO: Wat betekenen de SDG’s voor Metro?

Maïté Hamouchi: « Het gaat om 17 doelstellingen die heel belangrijk zijn voor de wereld van morgen, maar we moeten er vandaag mee beginnen - eigenlijk had dat gisteren al moeten gebeuren... Daarom willen we ze in de spotlights zetten. Sensibiliseren, inzicht geven in de behandelde thema’s … Ervoor zorgen dat de lezer zich de vraag begint te stellen, vanwaar deze doelstellingen komen en waarom het belangrijk is dat ze worden bereikt. Het feit dat we onszelf die vraag stellen, is op zich al van cruciaal belang. En ook het schrijven over de SDG’s is zeer interessant voor ons: ze zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. Wanneer we het bijvoorbeeld hebben over organisaties die de honger bestrijden, kunnen we ook kwesties als het verkleinen van ongelijkheden etc. aankaarten. Alles hangt samen, het is dat wat net interessant is. »

Schrijven over de SDG’s is zeer interessant voor ons: ze zijn allemaal nauw met elkaar verbonden.

FIDO: Waarom had u zin om een “SDG Voice” te vertegenwoordigen?

Maïté Hamouchi: « De SDG’s belichamen waarden die voor ons belangrijk zijn. Op een bepaalde manier, zonder direct verband ermee, behandelen we al regelmatig de thema’s die de SDG’s aan de orde stellen. Het leek ons logisch een nationaal uithangbord voor deze SDG’s te worden en er zo voor te zorgen dat alle burgers, alle lezers er gratis mee kunnen kennismaken en ze concreter kunnen ontdekken. »

FIDO: Hoe bent u van plan deze SDG’s onder de aandacht te brengen?

Maïté Hamouchi: « Na Metro Diversity lanceren we dit jaar Metro Green, een bijlage waarin alle initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de beide taalgebieden van ons land in de kijker zullen worden gezet. Vanaf februari wordt er 17 weken lang wekelijks één pagina aan een SDG gewijd. Het doel is om elke SDG onder de aandacht te brengen, enerzijds door alle aspecten ervan te belichten, maar anderzijds ook door een voorbeeld te stellen met de reportages die we zullen maken over de Belgische organisaties en burgers die zich inzetten om deze doelstellingen te behalen. Er zal dus telkens een theoretisch deel zijn over het waarom van de doelstelling en een concreet deel, op het terrein, met voorbeelden van wat er bij ons gebeurt. Tot slot zullen we de lezers ook oproepen om hun mening te geven, hun projecten voor te stellen, hun vragen te stellen... Deze getuigenissen zullen op onze sociale netwerken worden gepubliceerd. »

Tot slot zullen we de lezers ook oproepen om hun mening te geven, hun projecten voor te stellen, hun vragen te stellen...

De SDG-Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld werden 8 organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2017 ging deze eer naar GoodPlanet, Bond Beter Leefmilieu, Stad Gent, Duo for a Job, Colruyt Group, Mouvement Action Paysanne, CNCD (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) en 11.11.11. Vanaf heden mogen zes nieuwe organisaties deze titel met trots uitdragen. Elke dag stellen we een nieuwe SDG-Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!