Languages

Middag DO: opvolgingsindicatoren voor de SDG

Deel dit met

Op dinsdag 21 mei 2016 werd de 1ste Middag Duurzame Ontwikkeling van 2016 georganiseerd door het FIDO. Met een blik op de actualiteit konden we niet anders dan het thema van de Sustainable Development Goals (SDG’s) aan te snijden. Meer specifiek ging deze Middag DO in op de opvolgingsindicatoren voor de SDG’s. Op 11 maart 2016 werd door de Statistische Commissie van de Verenigde Naties een globaal kader van meetindicatoren goedgekeurd. Hiermee kan de vooruitgang op het gebied van de uitvoering van deze SDG’s gemeten worden. De volgende stap is dit opvolgingsinstrument omzetten op nationaal niveau.

Voor deze Middag DO nodigde het FIDO twee sprekers uit, Tim Bogaert, attaché bij de dienst duurzame ontwikkeling van de FOD Buitenlandse Zaken gaf als eerste zijn presentatie. Deze ging over de indicatoren die bestaan om de voortgang van de SDG’s te monitoren. Tijdens zijn presentatie werd aangehaald dat landen geen verplichting hebben tot rapportering, alles is vrijwillig. Wel wordt er een SDG voortgangsrapport opgesteld. De data uit dit rapport zal gebaseerd zijn op de globale indicatoren en informatie die beschikbaar is op regionaal niveau en geproduceerd wordt door nationale statistische systemen. Er werden 230 indicatoren uitgewerkt, wat neerkomt op minstens één per target (169 targets). Een verdere uitwerking van deze indicatoren is nodig, wat een continue proces van verbetering inhoudt. In Europa is, via Eurostat, 30 % van de benodigde data al beschikbaar. Het plan is om tegen 2017 een meer reguliere benadering te starten, hier is echter nog weinig duidelijkheid over. Tim Bogaerts sloot zijn presentatie af met de vele uitdagingen die ons te wachten staan betreffende het gebruik van deze indicatoren. Toch wou hij zeker afsluiten met een positieve noot. Ook bij de Millennium Development Goals duurde het namelijk even voor de rapportering en meting helemaal op punt stonden. De powerpoint van Tim Bogaert tijdens de middag DO, vindt u hier.

Als tweede spreker kwam Alain Henry, coördinator van de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau, aan bod. Hij gaf het publiek een aantal van de voorlopige resultaten van de Balans 2016 van de duurzame-ontwikkelingsindicatoren, een onderzoek uitgevoerd door het Federaal Planbureau. Deze balans presenteert een eerste opvolging van de uitvoering van de 17 SDG’s (Op 29/06/2016 werd deze balans officieel gepubliceerd, u kan deze downloaden op de website van het Federaal Planbureau). Verschillende instellingen zijn op dit moment bezig de indicatoren te vertalen naar het Belgische niveau en zo het opvolgingsproces te bepalen. In de tussentijd stelde het Federaal Planbureau een eerste opvolging op, op basis van bestaande indicatoren. De balans toont dat er in veel domeinen bijkomende inspanningen nodig zijn om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te bereiken. De powerpoint van Alain Henry tijdens de middag DO, vindt u hier