Languages

Natagora, SDG Voice 2018: "De natuur beschermen is niet alleen een zaak voor de fanatieke natuurliefhebber"

Deel dit met

De SDG-Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2018 dragen zes nieuwe organisaties deze titel uit. Natagora is één van hen. Mens en natuur in evenwicht, dat is waar Natagora voor pleit. Welke rol spelen de SDGs daarbij? Gilles Cogneau, communicatiedirecteur, legt het ons uit.

FIDO: Waarom wilden jullie SDG Voice worden?

Gilles Cogneau: « Bij Natagora maken we ons al een tijdje druk over iets: de mensen begrijpen vaak niet waarom we de natuur willen beschermen, een vogel of een bepaalde amfibiesoort willen redden… De mensen vinden dat een futiliteit, een soort luxeprobleem. Het valt soms moeilijk uit te leggen dat het redden van – of gewoon al het interesse hebben in - één bepaalde diersoort eigenlijk betekent dat men belang hecht aan het leefmilieu in zijn geheel, aan zijn omgeving en aan de mensen die erin leven en werken. Daarom stellen wij dat wie zich inzet voor één soort, zich inzet voor de hele mensheid. Om die boodschap sterker te kunnen uitdragen, zijn we een SDG Voice geworden. We willen de SDG’s gebruiken als megafoon om uit te roepen hoe belangrijk het is de natuur te beschermen en dat dit niet alleen de zaak is van gepassioneerde natuurliefhebbers of gespecialiseerde ornithologen. »

We willen de SDG’s gebruiken als megafoon om uit te roepen hoe belangrijk het is de natuur te beschermen en dat dit niet alleen de zaak is voor gepassioneerde natuurliefhebbers of gespecialiseerde ornithologen.

FIDO: Hoe kunnen natuurbeschermers zich concreet inzetten voor de SDGs?

Gilles Cogneau: « Alles hangt samen. Bijvoorbeeld: als je de natuur beschermt, dan eet je beter. Het is duidelijk dat als we biologisch willen eten, we biologische landbouw nodig hebben. We moeten ons ervan bewust worden dat de landbouw de voornaamste oorzaak is van de tanende biodiversiteit in de wereld. Op tv zien we altijd beelden van rokende fabrieksschouwen of van uitlaatgassen, maar de vervuiling wordt veel sterker beïnvloed door de uitwassen van de industriële en ondoordachte landbouw. De biologische landbouw, als ze tenminste niet wordt opgevat als industriële biologische landbouw (want ook dat is een risico!), met boerderijen op menselijke schaal, familiale landbouw, permacultuur en alle agrobiologische praktijken, kan zorgen voor een beter natuurbehoud, kwaliteitsvolle voeding, nieuwe sociale weefsels… en dat kunnen we bereiken door de natuur en de natuurgebieden te beschermen. Die hebben al vaak hun efficiëntie bewezen in de strijd tegen de klimaatopwarming, ze vormen schuilplaatsen voor bedreigde soorten, kunnen de effecten van overstromingen verzachten en vormen belangrijke koolstofputten. Natagora heeft de ambitie om de gebieden die ze beschermt met 100 hectare per jaar uit te breiden.»

FIDO: Hebben jullie naast het milieu ook op andere gebieden een bepaalde impact op de maatschappij?

Gilles Cogneau: « Natuurlijk. Natagora bevordert niet alleen de boerenlandbouw. We hebben ook heel veel educatieve projecten en programma’s. Zo hebben we een ludo-educatief videospel ontwikkeld voor de leerlingen van de middelbare school: Nowatera. Ik weet dat dit exact beantwoordt aan een lacune in het onderwijs. De leerkrachten moeten deze materie onderwijzen, maar beschikken hiervoor niet over de nodige ondersteuning. Dit online spel werd twee jaar geleden gelanceerd, het is gratis en Natagora zorgt voor de opleiding van de leerkrachten om volledige klassen te begeleiden bij het spel. (We creëren ook nieuwe afzetkanalen met producten als het “melodieuze meel” of de “bloemwol”.) Laat één ding duidelijk zijn: de planeet kan zonder de mens overleven maar de mens niet zonder de planeet, want die is zijn enige bewoonbare huis. »

FIDO: Welke SDG is voor Natagora de allerbelangrijkste? Je mag er maar één kiezen.

Gilles Cogneau: « Natagora is rechtstreeks betrokken bij minstens een tiental duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar het behoud van het “leven op het land” ligt ons duidelijk het nauwst aan het hart (SDG15). Omdat we 5 000 ha natuurgebied beheren, omdat onze wetenschappers de gevolgen van de klimaatopwarming nauw opvolgen, omdat onze vrijwilligers bijna 1 000 activiteiten per jaar organiseren om de scholieren, de gezinnen en de bedrijven te sensibiliseren voor het behoud van de biodiversiteit. Ja, dat is duidelijk de doelstelling die ons het meest aanspreekt. »

FIDO: Welke tips zou u aan ieder van ons kunnen geven om iets te doen voor de bescherming van de ecosystemen?

Gilles Cogneau: « Onze individuele keuzes hebben een sterke betekenis. Ze geven een sterke boodschap aan onze omgeving en onze politici. Dus wanneer je eet, wanneer je reist, wanneer je in de tuin werkt, maak dan de juiste keuzes voor het milieu. Jouw keuzes wegen door. En militeer! Spreek met je buren, je verkozenen, sluit aan bij een wijkcomité, een vereniging. Laat je stem horen. Je zult zien dat je niet de enige bent die verandering wilt. Tot slot kan je je ook engageren bij Natagora, door deel te nemen aan onze acties, aan de aankoop en/of het onderhoud van natuurgebieden. J »

FIDO: Hoe bent u van plan uw publiek te sensibiliseren voor de SDGs? Hoe gaat u uw invloed aanwenden om de burgers te sensibiliseren voor de realisatie van de SDGs?

Gilles Cogneau: « Met mijn collega Benjamin Legrain, hoofdredacteur en communicatieverantwoordelijke, willen we portretten maken van mensen die de natuur beschermen en met hun acties een maatschappelijke en culturele impact hebben. We willen aantonen dat er een link is, een transversaliteit tussen de SDGs. We zullen mensen van Natagora portretteren, maar dat niet alleen: we willen ook landbouwers in beeld brengen, designers etc. We werken momenteel samen met designers die werken met de wol van de schapen die onze natuurgebieden onderhouden; op die manier creëren we een korte keten van het schaap naar de designer. Dat is opmerkelijk als je weet dat wol in België momenteel als afval wordt beschouwd en dus ofwel in de vuilnisbak belandt ofwel naar China wordt geëxporteerd. »

We willen aantonen dat er een link is, een transversaliteit tussen de SDGs.

 

De SDG-Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld werden 8 organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2017 ging deze eer naar GoodPlanet, Bond Beter Leefmilieu, Stad Gent, Duo for a Job, Colruyt Group, Mouvement Action Paysanne, CNCD (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) en 11.11.11. Vanaf heden mogen zes nieuwe organisaties deze titel met trots uitdragen. Elke dag stellen we een nieuwe SDG-Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!