Languages

Nationale strategie Duurzame Ontwikkeling: verwachtingen van het middenveld

Deel dit met

Op maandag 4 oktober verstuurde 11.11.11 en CNCD een brief naar de zes regeringshoofden en naar de ministers die lid zijn van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO). In de brief wordt opgeroepen om in de nationale strategie voor de implementatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aandacht te hebben voor het interne en externe beleid. Ook dringen de ondertekenaars van de brief er op aan om in 2017 de nationale vooruitgang met betrekking tot Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te rapporteren tijdens het High Level Political Forum. Aanvullend op deze brief werd een nota met verwachtingen verstuurd.

 

De verwachtingen kunnen opgedeeld worden in drie grote thema’s:

  • Een sterke gemeenschappelijke visie voor DO
  • Een positieve dynamiek van samenwerking binnen en buiten België
  • Drie concrete verwachtingen naar transparantie, deelname en opvolging

De brief werd geschreven met steun van het brede middenveld: milieubewegingen, vrouwenbewegingen, vakbonden, enzovoort.

Hier kan u de volledige nota met verwachtingen terugvinden. 

Meer informatie op de website van 11.11.11