Languages

Nieuw Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel stemt ontwikkelingsbeleid sterker af op SDGs

Deel dit met

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo het eerste beheerscontract goedgekeurd tussen de federale staat en Enabel, het nieuwe Belgisch ontwikkelingsagentschap. Dit eerste beheerscontract is het sluitstuk van één van de belangrijkste hervormingen in het veld van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de voorbije jaren. Het stemt het Belgisch Ontwikkelingsbeleid nog veel sterker af op de Sustainable Development Goals.

Enabel zal actief zijn op een aantal nieuwe domeinen die van belang zijn om tegen 2030 de Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen. Onder meer het versterken van lokaal ondernemerschap in partnerlanden, het inzetten van digitalisering als hefboom voor ontwikkeling en innovatie op het vlak van ontwikkelingsfinanciering zullen tot die opdracht behoren.

Enabel sluit zo beter aan bij het nieuwe ontwikkelingskader dat in 2015 is ontstaan met de goedkeuring van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de 17 Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord van Parijs. Bedoeling is tegen 2030 extreme armoede te bannen en onze planeet te beschermen.

Ruimere opdracht en focus op resultaten

Naast aandacht voor deze nieuwe inhoudelijke domeinen zal Enabel voortaan ook worden ingeschakeld in de beleidsvoorbereiding. Ook zal Enabel opdrachten kunnen uitvoeren voor derden. Het zal, in tegenstelling tot voorganger BTC, dus niet langer alleen maar het uitvoerend agentschap zijn van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Het nieuwe ontwikkelingsagentschap zal de eindverantwoordelijkheid dragen voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en zal daar transparant over moeten rapporteren en rekenschap afleggen. Dat betekent ook dat interventies, en vooral de resultaten daarvan, veel zichtbaarder worden, op het terrein maar ook in ons land.

De hervorming biedt een antwoord op de centrale aanbeveling uit de peer review van OESO-DAC (september 2015) dat België zijn organisatiemodel voor ontwikkelingssamenwerking moest aanpassen aan de prioriteiten en noden van ontwikkelingslanden in een wereld die volop in verandering is.

Team Belgium

De vertegenwoordiging van Enabel en de ambassades zullen in de partnerlanden opereren als één team, Team Belgium, en met één stem spreken. Dat is ook logisch. Het internationaal ontwikkelingsbeleid is een integraal onderdeel van het ruimere Belgische buitenlandse optreden. De vertegenwoordigingen van Enabel in de partnerlanden worden geïntegreerd in de ambassades, met respect voor de beheersautonomie van Enabel.

In de partnerlanden zal Enabel functioneren onder het beleidstoezicht van het posthoofd. Hierover zal de voorzitter van de raad van bestuur een protocol ondertekenen met de minister van Buitenlandse Zaken.

Financiering en rechtspositie medewerkers

Vanaf 2018 is een stabiele financiering voorzien met een operationeel budget van gemiddeld 175 miljoen euro per jaar en een werkingsbudget van 23,2 miljoen euro per jaar. Deze middelen worden gegarandeerd voor de volgende vijf jaar en zijn gunstiger dan de huidige situatie.

In overleg met de syndicale organisaties komt er voor een regeling voor de rechtspositie van Enabel-medewerkers. De Raad van Bestuur van het ontwikkelingsagentschap zal tegen einde 2018 de wervingsregeling, de geldelijke regeling, de loopbaanregeling en de verlofregeling van het personeel vastleggen. Op die manier zal Enabel, 20 jaar na de oprichting van BTC, eindelijk beschikken over een regeling voor de rechtspositie voor zijn personeel. Het is eigenlijk een schande dat dit nooit eerder is gebeurd.

Dit eerste beheerscontract tussen de federale staat en Enabel geeft uitvoering aan de wet van 23 november 2017 die BTC op 1 januari 2018 omvormt tot het ontwikkelingsagentschap Enabel. Het beheerscontract kreeg een unaniem protocol van akkoord van de vakbonden.