Languages

OESO Anticorruptiegids

Share this on

Corruptie blijft een van de grootste belemmeringen om de Sustainable Development Goals te realiseren! Enerzijds trekken regio’s met een hoger corruptierisico bijna geen investeringen meer aan, anderzijds vervalst corruptie de markt. Corruptie vergroot meestal de ongelijkheid, verergert de armoede en heeft dus absoluut een negatieve impact. Er is geen duurzame samenwerking mogelijk zonder een juridisch kader en efficiënte instellingen, zoals vermeld in SDG 16.

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen heeft recent een anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland uitgebracht. Met de brochure wil België de ondernemingen die actief zijn op de internationale goederen- en dienstenmarkt sensibiliseren, door ze te waarschuwen voor de talrijke risico’s en de gevolgen van corruptie. Daarnaast worden er in de brochure praktische hulpmiddelen en concrete voorbeelden aangereikt, met het oog op de aanpak van corruptie en hen te helpen bij de invoering van een eigen gedragscode.