Languages

Overlegcomité keurt NSDO goed.

Deel dit met

Op 31 Mei 2017 keurde het overlegcomité de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO)  goed.

Het overlegcomité is het coördinatieorgaan waarin vertegenwoordigers van de verschillende Belgische regeringen zetelen om een vlotte communicatie tussen de federale en regionale overheden mogelijk te maken. Deze goedkeuring is de laatste stap  in de evaluatieprocedure van het document. Eerder werd de kadertekst ook goedgekeurd door de ministeraden van de verschillende betrokken entiteiten. Nu is het aan de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) om acties te ondernemen die overeenkomen met de visie uitgewerkt in de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling.

Achtergrond

In 2015 werd Agenda 2030 aangenomen door alle staatshoofden en regeringsleiders van de Verenigde Naties. Agenda 2030 is opgebouwd rond 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals. Om deze agenda een concrete invulling te geven binnen de Belgische context richtte de overheid in 2013 de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO). Hierin zetelen alle federale en regionale ambtenaren verantwoordelijk voor het duurzame ontwikkelingsbeleid.

Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO)

De NSDO is een belangrijk instrument bij de Belgische uitvoering van de 2030 Agenda en bevat de gezamenlijk uitgewerkte visie van de verschillende federale en regionale overheden. De kadertekst beschrijft ook een reeks van prioritaire thema’s waarrond de verschillende overheden acties zullen ondernemen. Concreet willen de overheden sensibiliseringsacties rond de SDGs (bewustmaking, opvolging en evaluatie), duurzame overheidsopdrachten, duurzaam wonen en bouwen, duurzame voeding,  en de instrumenten  ter bevordering van de duurzame ontwikkeling. Deze nationale strategie maakt het mogelijk om de inspanningen van alle entiteiten te bundelen en de coherentie van acties tussen de overheden te verbeteren.

U kunt de volledige kadertekst hier raadplegen.