Languages

PLATFORMAwards

Deel dit met

Voor de vierde keer op rij heeft PLATFORMA besloten om de beste gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerkingsprojecten te belonen. PLATFORMA is de pan-Europese coalitie van steden en regio’s – en hun nationale, Europese en wereldwijde verenigingen – die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking tussen steden en regio’s. De PLATFORMAwards richten zich tot decentrale overheden (steden, provincies, regio’s ...) in de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU), die een samenwerkingsproject opgezet hebben met een of meerdere decentrale overheden in een partnerland.

Selectiecriteria

  1. Strategische aanpak en doelstellingen
  2. Resultaten en lokale impact
  3. Lokale democratie
  4. Actief burgerschap
  5. Doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking en samenhang van het beleid

Anderlecht (België) en Marsassoum (Senegal) wonnen de eerste prijs van de PLATFORMAwards 2022 voor hun partnerschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Wat kunt u winnen?

De eerste prijs is de productie van een documentaire om uw samenwerkingsproject te promoten. Voor de drie beste projecten kan u een reis naar de Europese stad waar de uitreiking van de PLATFORMAwards plaatsvindt winnen. Daarnaast wordt uw project in de kijker gezet in een aantal artikels en online op de communicatiekanalen van PLATFORMA en haar partners.

Hoe kunt u zich inschrijven?

Vul tegen 31 oktober 2024 het online deelnameformulier in en leg uit waarom uw project rond gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking het beste is.


Meer info

PLATFORMAwards