Languages

Projectoproep: financiering van gerichte ontwikkelingseducatie

Deel dit met

Het doel van de huidige project oproep is de burgers te doen nadenken over de oorzaken en factoren van internationale migratie. Wat motiveert mensen om hun regio, hun land, hun familie te verlaten en te migreren?

In België financiert de Belgische ontwikkelingssamenwerking activiteiten op het vlak van sensibilisering en ontwikkelingseducatie: elke inwoner van ons land heeft behoefte aan een open kijk op de wereld, inzicht in de wereld problemen, en solidariteit met de landen in het Zuiden. Inzet op lokaal vlak en op wereldniveau wordt aangemoedigd. Partners hierbij zijn ook de media, het onderwijs, het verenigingsleven en het maatschappelijke middenveld kunnen een rol spelen. DGD doet beroep op deze actoren op vlak van ontwikkelingseducatie voor een groot deel van haar interventies op het vlak van ontwikkelingseducatie. Vele burgers worden bereikt en gesensibiliseerd door de activiteiten die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en haar partners (ngo’s, musea, media, ...) organiseren of ondersteunen. Sommige doelgroepen worden echter minder benaderd dan andere, en behoeven bijzondere aandacht.

De projecten die in het kader van deze projectoproep voor het jaar 2017 worden gekozen zullen zich moeten richten op de doelgroep gezinnen met kinderen (minder dan 12 j.), en als centraal thema de factoren en oorzaken van migratie aanhouden.

Het is ook aan te bevelen om deze thematiek als inleiding in de materie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen op te vatten. Veel van de oorzaken van de internationale migratie worden weerspiegeld in de SDGs: de bestrijding van armoede, honger, uitbuiting , ongelijkheid, klimaatverandering, het streven naar vrede, rechtvaardigheid, ..

Verdere informatie en de nodige documenten via deze link: http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wat_doen_we/Thema/Ontwikkelingseducatie/Projectoproep.