Languages

Publicatie: ‘Duurzame Ontwikkeling: waar staat de Europese Unie’ (Eurostat)

Share this on

Duurzame ontwikkeling is een belangrijke onderwerp voor de Europese Unie! Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, heeft daarom de voorbije jaren meerdere malen monitoring rapporten over de duurzame ontwikkeling strategie van de EU gepubliceerd. Deze rapporten baseerden zich op een reeks indicatoren voor duurzame ontwikkeling.

Recent publiceerde Eurostat ook het rapport ‘Sustainable Development: a glance at where the European Union stands’ (Engels). Hierin wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie in de EU en haar lidstaten ten opzichte van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).

Omdat Eurostat er naar streeft publicaties te schrijven voor iedereen, en niet alleen voor wetenschappers, hebben ze ook ‘Figures for the future’ uitgebracht. In dit document, met bijhorende video, linkt een fictief personage de indicatoren voor duurzame ontwikkeling aan haar dagelijkse leven.

Het volledige persbericht over de nieuwe publicatie van Eurostat kan u hier lezen.