Languages

The SDG Investing (SDGI) Initiative

Share this on

De ‘SDG Investing Initiative’ is een coalitie van financiële instellingen uit Nederland. Recent hebben zij de Nederlandse overheid en de Nederlandse Centrale Bank aanbevolen stappen te zetten om investeringen in de SDGs te versnellen.

De SDGI Agenda toont aan waar samenwerking tussen de Nederlandse overheid en de Centrale Bank tot grotere SDG investeringen zal leiden en zo de positieve bijdragen tot de SDGs zal vergroten. In worden er vier actiegebieden aangehaald:

  • Systematische inzet van gemengde financieringsinstrumenten om de SDG investeringen te katalyseren;
  • SDG investeringen het ‘nieuwe normaal’ maken door alle Nederlandse particuliere beleggers aan te moedigen te investeren met impact;
  • Een gunstig klimaat oprichten om duurzame indicatoren en standaarden op te nemen;
  • Het identificeren en aanpakken van echte en vermeende regelgevende barrières en stimulansen voor SDG investeringen.

In het rapport ‘Building Highways to SDG Investing’ worden concrete aanbevelingen en acties naar voor geschoven om duurzame investeringen in het binnen- en buitenland te bevorderen.

Bron en meer informatie: https://www.sdgi-nl.org/.