Languages

SDGs Today: realtimegegevens voor de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

Deel dit met

 

Op het High Level Political Forum over duurzame ontwikkeling presenteerden Esri en National Geographic de nieuwe wereldwijde hub voor realtimegegevens over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): www.sdgstoday.org - Dit nieuwe platform biedt gratis toegang tot allerlei gegevens over duurzame ontwikkeling.

In september 2015 heeft de VN  de Sustainable Development Goals (SDG’s), samen met de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen. In de komende 10 jaar moeten 17 SDG’s met zijn 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet weer op weg naar duurzaamheid te brengen. Deze doelstellingen, die één geheel vormen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, weerspiegelen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. 

Een wereldhub

Om deze missie uit te voeren en deze verschillende doelstellingen tegen 2030 te kunnen verwezenlijken, leek het van essentieel belang om in realtime-toegang te hebben tot betrouwbare gegevens rond de SDG’s. Tot vandaag was dit nog niet het geval. De meeste gegevens waren niet voor iedereen toegankelijk of werden niet regelmatig genoeg bijgewerkt.

Daarom heeft Esri, in samenwerking met National Geographic, beslist om deze uitdaging aan te gaan en een realtime-wereldhub over de SDG’s te creëren: Sdgstoday.org. Dit nieuwe platform, dat door SDSN werd ontwikkeld, stelt alle stakeholders over de hele wereld in staat om snel en in real time toegang te krijgen tot kwaliteitsgegevens over de SDG’s.

Welke informatie is daar te vinden?

SDGsToday maakt het mogelijk om de complexe onderwerpen die door SDG's worden behandeld begrijpelijk te maken en te vereenvoudigen door ze samen te vatten in de vorm van statistieken, kaarten etc.

Meer concreet kunt u via het platform toegang krijgen tot de realtime-evolutie van elke doelstelling en per land. Voor elke SDG vindt u de volgende informatie:

  • Een gedetailleerde kaart van de impact van de geselecteerde SDG voor elk land
  • De prestaties per land
  • Een geografisch informatiesysteem (GIS - geographical information system)
  • Didactisch materiaal

Dit nieuwe platform zal ons hopelijk helpen om de 17 SDG's van de Agenda 2030 te bereiken.