Languages

On Track to 2030? Delivering on the Sustainable Development Goals in the EU

Deel dit met

Conferentie georganiseerd door FIDO, Europese Commissie,  Belgisch voorzitterschap Raad van de Europese Unie & Eurostat

Livestream

Kunt u niet fysiek aanwezig zijn? U kan ook de conferentie via onderstaande livestream volgen.


Waar en wanneer: Dinsdag 18 juni  | Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel

Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni en de Belgische Federale Minister voor Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi organiseren samen een conferentie op hoog niveau met als thema 'On Track to 2030? Delivering on the Sustainable Development Goals in the EU'. De conferentie vindt plaats op 18 juni 2024 in de Koninklijke Belgische Bibliotheek in Brussel. Hare Majesteit Koningin Mathilde zal de openingstoespraak verzorgen.

Het doel van het evenement, dat zal samenvallen met de publicatie van het Eurostat-verslag over de opvolging van de SDGs, is een overzicht te geven van de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de SDGs tijdens het huidige mandaat van de Commissie en het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De Europese Commissie presenteerde haar allereerste EU Voluntary Review over de implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en integreerde de SDGs in haar cyclus van economische beleidscoördinatie die bekend staat als het Europees Semester. België heeft ook zijn Voluntary National Review en de SDGs verder geïntegreerd in de federale beleidsformulering.

Het evenement wil ook gebieden identificeren waar meer vooruitgang nodig is in de aanloop naar de volgende legislatuur en de UN Summit of the Future. Het wil de steun van politieke actoren op alle bestuursniveaus mobiliseren om zich te verbinden tot de volledige uitvoering van de SDG's in dit decennium van actie.

Praktische informatie

De conferentie omvat een openingssessie, paneldiscussies, een netwerk-lunch en een afsluitende receptie. De voertaal is Engels.

Programma

Het volledige programma kan u hier raadplegen.

Inschrijving

Registreer uw aanwezigheid door te klikken op deze link.


Meer informatie

https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/nl/evenementen/op-koers-n...