Languages

Verzoek om advies over Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO)

Deel dit met

Verzoek om advies van Minister M.-C. Marghem betreffende het ontwerp van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling.

Op vraag van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) heeft minister M.-C. Marghem om advies gevraagd aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) over het ontwerp van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling. Dit ontwerp, dat op 3/10/2016 werd goedgekeurd door de IMCDO, bevat een gemeenschappelijke visie (gedeeld door alle Belgische overheden), gebaseerd op Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Het stelt ook zes gemeenschappelijke acties op korte termijn voor om de samenwerking tussen de deelgebieden te bevorderen. Het zal gaan om een gezamenlijk advies van de FRDO en de adviesorganen van de deelgebieden.