Languages

Vlaamse overheid lanceert subsidieoproep Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Share this on

Het kenniscentrum MVO Vlaanderen, opgericht door de Vlaamse Overheid, lanceert opnieuw een subsidieoproep voor drempelverlagende initiatieven rond maatschappelijke verantwoordelijkheid bij bedrijven en individuele organisaties.

Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel door klanten als stakeholders. Het is niet evident om als bedrijf of organisatie een beeld te krijgen van haar concrete maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe deze op een gestructureerde en kwaliteitsvolle manier te implementeren in het beleid en werking van het bedrijf. Zeker kleine organisaties zoals kmo’s, ngo’s of lokale overheidsentiteiten beschikken vaak niet over de nodige middelen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te bepalen en in te vullen. Met de subsidieoproep Maatschappelijk Verantwoord ondernemen probeert de Vlaamse overheid dedrempel te verlagen en bedrijven te helpen om hun beleid en werking een duurzame en maatschappelijk verantwoorde invulling te geven.   

De oproep wil een concrete toepassing van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid zien in organisaties en biedt hierbij eventueel on-site begeleiding door gekwalificeerd personeel of dienstverleners. Zo krijgen de bedrijven van de bewuste (sub)sector of waardeketen een hapklaar instrument/plan/aanpak/charter om aan de slag te gaan met hun (gezamenlijke) duurzaamheidsuitdagingen. Belangrijk hierbij is dat het gaat over een nieuw instrument, product of dienstverlening en niet over de reguliere dienstverlening die reeds bestaat. Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen zijn:

  • Het vertalen of ontwikkelingen van generieke instrumenten en kaders (duurzaamheidsverslaggeving, iso26000, tools voor ketenbeheer, stakeholderidentificatie, SDG’s) voor een specifieke doelgroep of sector
  • Samenwerkingsverbanden opzetten om duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan.

In de oproepdocumenten vindt u meer info over de verschillende soorten projecten die mogelijk zijn.

De looptijd van de projecten bedraagt maximum 15 maanden en loopt van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2019. Het beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 480.000 euro met een maximum van 40.000 euro per project. Projecten die ook nog na afloop van de subsidieperiode een brede impact (kunnen) hebben, hebben een voetje voor.
 

Deadline voor indienen is 21 september 2017 om 12u00.

Voor meer informatie over de subsidieoproep kunt u terecht op de website van MVO Vlaanderen