Languages

Vlaanderen vertaalt SDGs naar lokaal niveau

Deel dit met

Vlaanderen geeft gehoor aan de roep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstelingen (SDGs) te vertalen naar een eigen beleid. De Vlaamse regering wil 49 doelstellingen realiseren tegen 2030.

Vlaamse Regering stelt prioriteiten voor een duurzamere wereld.

Vizier 2030 – Zo heet de Vlaamse visienota met een lokale blik op duurzame ontwikkeling en de SDGs. De Vlaamse regering wilt tegen 2050 een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen. Deze ambities vertaalt zich in zeven transitieprioriteiten. Agenda 2030 en de SDGs zijn een rode draad doorheen deze prioriteiten. De Vlaamse Regering beschouwt de transitieprioriteiten als versnellers in de realisatie van de 2050-ambitie en dragen bij tot de realisatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Vlaanderens eigen Agenda 2030

Vlaanderen heeft daarnaast 49 eigen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld die ze tegen 2030 wil behalen. Deze doelstellingen hangen sterk samen met de sectorale langetermijnbeleidsplannen in opmaak, bijvoorbeeld het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Energie- en Klimaatplan 2021-2030, het Mobiliteitsplan, het Luchtplan en het Woonbeleidsplan. Deze plannen volgen hun eigen totstandkomingstraject en na goedkeuring zullen de 2030-doelstellingen in deze plannen integraal deel uitmaken van Vlaanderens eigen 2030-doelstellingenkader.

Volgende stappen

De Vlaamse Regering vraagt het advies van de strategische adviesraden op het voorgestelde 2030-doelstellingenkader. Er volgen nog formele onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering, de partners van het VESOC en de Verenigde Verenigingen.

Meer info over de duurzaamheidsplannen van de Vlaamse Regering vindt u op hun website.
Vizier 2030 kunt u hier lezen