Languages

VN Commissie voor statistiek reiken SDG Indicator Framework aan

Deel dit met

De Statistische Commissie van de Verenigde Naties heeft een akkoord gevormd over een ontwerpresolutie over het ‘global indicator framework for the Sustainable Development Goals’ en bij deze ook targets voor Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Ze hebben dit framework doorgegeven aan de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC), deze moet de resolutie nu nog aannemen.

Het kader omvat de eerste reeks van globale indicatoren die jaarlijks op regionaal en nationaal niveau zullen worden verfijnd en aangevuld met indicatoren die worden ontwikkeld door de lidstaten. Daarnaast zullen ze in 2020 en 2025 uitvoerig beoordeeld worden.

Het volledige bericht (in het Engels) vindt u hier.

Meer documenten kan u hier vinden.