Languages

Vooruitblik: De SDGs in februari 2017

Share this on

Februari zal misschien vooral de maand worden waarin experten in duurzame ontwikkeling zullen focussen op de mogelijke gevolgen van de nieuwe president in de VS. Daarnaast zal vooral SDG 14 (Leven in water) in de spotlights staan in februari. Op 15 & 16 februari zullen lidstaten, VN-actoren en stakeholders samenkomen om de VN Conferentie voor de uitvoering van SDG 14 (Ocean Conference) in juni in New York voor te bereiden. SDG 14 is een van de zeven doelstellingen die in juli 2017 tijdens het High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) zal worden beoordeeld.

Van 22 tot 24 februari zal in Bali de 4deWorld Ocean Summit doorgaan. Ook hier zal SDG 14 besproken worden, maar wel met een heel andere focus en een ander doelpubliek. Tijdens deze bijeenkomst zullen vertegenwoordigers en stakeholders bespreken hoe een duurzame blauwe economie gefinancierd moet worden. En in het bijzonder hoe kapitaal en de privésector duurzame investeringen in de oceaan kunnen ondersteunen.

Naast de oceanen buigt men zich in februari ook over het internationale antwoord op de doelstelling ‘Leaving no one behind’, een belangrijk principe in Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Intergouvernementele onderhandelingen over een wereldwijd pact over migratie zullen blijven doorgaan op het VN-hoofdkwartier in New York. De deelname van inheemse volkeren aan de VN zal het onderwerp worden van twee overlegrondes in februari.

Tot slot zal er in februari ook een bijeenkomst zijn van de ‘Consultative Group of Experts on National Communications from non-Annex I Parties’ (CGE), in Bonn (Duitsland) van 14 – 16 februari. De CGE levert technisch advies en ondersteuning aan politieke partijen in ontwikkelingslanden, om hun nationale communicatie en tweejaarlijkse voortgangsrapport te verbeteren. Dit doen ze onder andere door hen te helpen bij het nakomen van de rapportageverplichtingen en het verbeteren van de transparantie van de internationale klimaatregeling. Het jaar 2017 werd geopend met een grote focus op implementatie, monitoring en tracking van het SDG framework. Zo verzamelden vertegenwoordigers van nationale bureaus voor statistiek op het eerste UN World Data Forum. Hier werd de rol van data en statistieken voor de verwezenlijking van de SDGs tegen 2030 besproken.