Languages

“Vooruitgang gendergelijkheid gaat traag”, volgens nieuw UN rapport

Deel dit met

Het meest recente rapport van UN Women (EN) waarschuwt voor een te trage vooruitgang op vlak van gendergelijkheid, benadrukt de nood aan betere data en geeft aanbevelingen voor veranderingen in lijn met de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer honger en minder loon voor vrouwen

Twee jaar na de goedkeuring van de 2030 agenda bekijkt de Verenigde Naties voor het eerst alle SDGs door een gender-bril. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van vrouwenrechtenactivisten over de hele wereld wordt het streven naar gendergelijkheid steeds meer consequent, globaal en transversaal. Desondanks hebben vrouwen het vaak moeilijker dan hun mannelijke gelijken. Het rapport legt enkele belangrijke trends in genderongelijkheid bloot:

 • Toegang tot voedsel: Wanneer gezinnen bijvoorbeeld onvoldoende toegang hebben tot voedsel, zijn het vaak de vrouwen die het snelst honger lijden.
 • Leven in armoede: Tegenover elke man in armoede staan er 4 vrouwen die moeten rondkomen met minder dan 1,90 dollar per dag. Globaal gezien leven 330 miljoen vrouwen in armoede.
 • Werk en verloning: Hoewel meisjes het beter doen op school en aan de universiteit dan jongens, is dit niet merkbaar op de arbeidsmarkt. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 23% op wereldniveau en zonder een beslissende actie zal het nog 68 jaar duren vooraleer we tot een gelijke verloning kunnen komen. Ondanks dat de vertegenwoordiging van vrouwen in openbare functies wereldwijd aanzienlijk is toegenomen, worden ze in de nationale parlementen (23,7%) nog verre van gelijk vertegenwoordigd.

Ook het gebrek aan data vormt een probleem. Momenteel kunnen slechts 10 van de 54 genderindicatoren op een betrouwbare manier op wereldniveau worden gemonitord. Voor 25 andere indicatoren bestaan er wel vastgestelde methodologieën, maar is de dekking per land onvoldoende om een wereldwijde opvolging mogelijk te maken. Bij de 18 overige indicatoren moet er nog eens over de uitwerking van de methodologie worden nagedacht vooraleer ze gebruikt kunnen worden.

Phumzile Mlambo-Ngcuke, directeur van UN Women, benadrukt:

De SDGs streven naar een duurzame inclusieve maatschappij waarbij niemand wordt achtergelaten. Het UN Women rapport toont echter aan dat de geanalyseerde doelstellingen niet behaald zullen worden als we vooruit blijven gaan op het huidige tempo. De internationale gemeenschap moet meer en betere inspanningen leveren. Betere data, cijfers en analyses zijn nodig zodat overheden en organisaties hun beloftes nakomen.

Aanbevelingen van UN Women

Het rapport van UN Women doet enkele belangrijke aanbevelingen om gendergelijkheid te verbeteren:

 • Meer en betere data:
  • Gegevens moeten op regelmatige basis worden ingezameld.
  • Er moeten internationale, regionale en nationale strategieën worden ontwikkeld om groepen die verwaarloosd worden in kaart te brengen.
  • Genderspecifieke indicatoren moeten geïntegreerd worden in alle 17 SDGs.
 • Maak gendergerelateerde investeringen, beleidslijnen en programma’s prioritair:
  • Er moeten voldoende middelen worden vrijgemaakt voor het beleid en de programma’s rond gendergelijkheid.
  •  Het beleid en de programma’s moeten beter op de principes van de Agenda 2030 worden afgestemd
  • De begrotingen voor het beleid en de programma’s voor gendergelijkheid moeten gemonitord worden.
 • Vergroot de responsabilisering dankzij processen en de actieve verenigingen voor gendergelijkheid:
  • De wereldwijde verbintenissen rond gendergelijkheid moeten gelokaliseerd en geïntegreerd worden in de nationale ontwikkelingsplannen, de wetgeving etc.,
  • De systematische opvolging van de verbintenissen rond gendergelijkheid moet verzekerd worden.
  • Vrouwenorganisaties en organisaties van andere actoren uit het maatschappelijk middenveld moeten ondersteund worden zodat de vorderingen beter kunnen worden opgevolgd. Deze organisaties kunnen immers overheden verantwoordelijk houden voor de verbintenissen op het vlak van gendergelijkheid etc.

Meer informatie over gendergelijkheid per continent vindt u op de website van UN Women.