Languages

Waar staan de VN-landen met de SDG implementatie, volgens het nieuwe Sustainable Development Report & de SDG Index

Deel dit met

In de aanloop naar het jaarlijkse High Level Political Forum publiceerde het UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) het jaarlijkse Sustainable Development Report met de bijhorende SDG Index.

Deze publicatie rangschikt hoe ver de VN lidstaten staan met de implementatie van de 2030 Agenda en de SDG’s.

De coronacrisis & ontbrekende data

Door de Covid-19 crisis toont het rapport voor het eerst een daling tegenover de resultaten van vorig jaar. De pandemie zorgde namelijk voor een sterke toename van armoede en werkloosheid. De gevolgen van Covid zijn echter nog niet zichtbaar in alle indicatoren, dus waarschijnlijk is de impact in het huidige verslag nog onderschat. Meer dan vijf jaar na de aanname van de 2030 Agenda vertonen de officiële statistieken voor veel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) nog steeds aanzienlijke hiaten. Met name voor SDG 4 (onderwijs), SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie), SDG 13 (klimaat), en SDG 14 (leven onder water) ontbreken nog heel wat statistische gegevens.

De impact van nationaal beleid over de landgrens heen

Het rapport bevat een specifiek hoofdstuk rond zogenaamde spill-over effecten, oftewel de invloed van nationaal beleid op andere landen. We zien dat hoge-inkomenslanden en OESO-landen doorgaans de grootste negatieve effecten genereren. Men maakt ook een interessante link met het begrotingsbeleid. Landen met hoge inkomens hebben als reactie op de pandemie zwaar geleend. Ontwikkelingslanden met lage inkomens hebben dit vanwege hun lagere kredietwaardigheid niet kunnen doen. We kunnen hierdoor verwachten dat rijke landen sneller zullen herstellen van de pandemie dan arme landen. Verder voerde het rapport een bijkomende analyse uit bij 48 landen inzake de integratie van de SDGs in de begroting. In slechts 20 landen bleek dit het geval te zijn.

De score van België en andere landen

Ons land maakt een grote sprong voorwaarts op de ranglijst, we eindigen namelijk op de 5e plaats (komende van 11). Zoals steeds is enige voorzichtigheid geboden bij dergelijke oefeningen, maar onze sterke sociale zekerheid kan zeker een verklarende factor voor onze goede score zijn. Voor SDG 1 (armoede), SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 8 (waardig werk), en SDG 10 (ongelijkheid bestrijden) scoren we het best. Voor SDG 13 (klimaat) scoort België het minst goed.

                            

Voorts hebben Oost- en Zuid-Azië als regio’s de meeste vooruitgang geboekt. De drie individuele landen die sinds 2015 de meeste vooruitgang hebben geboekt zijn Bangladesh, Ivoorkust en Afghanistan. Deze landen hadden dan ook een serieuze achterstand. De drie landen die daarentegen het meest achteruit zijn gegaan, zijn Venezuela, Tuvalu en Brazilië.

Het volledige rapport kunt u hier raadplegen, en ook het web portaal van de publicatie is zeker het bekijken waard.