Languages

Wat doen de federale overheidsdiensten om bij te dragen aan de SDG’s?

Deel dit met

 

 

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) publiceert een verslag over de federale bijdragen aan de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s)

Aan het einde van deze legislatuur blikt dit ledenverslag van de ICDO terug op drie jaar SDG-werk binnen de federale overheidsdiensten.

Enkele SDG-voorbeelden

Voor elke SDG vindt u een lijst met inspirerende acties en maatregelen op zowel federaal als op internationaal niveau. Zo kan u in het verslag lezen dat de federale overheidsdiensten:

  • op federaal niveau een proefproject hebben opgestart met 5 grote OCMW’s om alleenstaande moeders bij te staan en bij te dragen aan het uit de wereld helpen van armoede in al zijn vormen (SDG 1). Op internationaal niveau hebben ze 57 boerengemeenschappen ondersteund in de hooglanden van Noord-Vietnam om lokale theevariëteiten te produceren met het oog op biologische landbouw en eerlijke handel;
  • op federaal niveau 3 opvangcentra voor slachtoffers van seksueel misbruik in België hebben gefinancierd om gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes te bereiken (SDG 5). Op internationaal niveau hebben ze projecten uitgevoerd om meisjes in Niger, Oeganda of de Democratische Republiek Congo naar school te laten gaan;
  • op federaal niveau hebben deelgenomen aan de opstelling van een nationaal actieplan inzake hernieuwbare energie en dat ze op internationaal niveau leningen hebben verstrekt voor de opbouw van een fotovoltaïsche centrale in Senegal en een windmolenpark in Kenia om de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen te verzekeren (SDG 7);
  • op federaal niveau het eerste nationaal actieplan “Ondernemingen en Mensenrechten” hebben opgesteld om duurzame consumptie- en productiepatronen te verzekeren (SDG 12). Op internationaal niveau hebben ze technische bijstand verleend aan boeren in Ecuador, Bolivië en Peru om het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen te versterken.

In de volledige versie van het document kunt u ook interviews, cijfergegevens en goede praktijken lezen. Indien u zich liever focust op de grote thema’s, vindt u de essentie van het document in de samengevatte versie.

Raadpleeg de documenten