Languages

Wat leert de Covid-19-pandemie ons over de manier waarop we ons ontwikkelen?

Deel dit met

250 Belgische wetenschappers zien de Covid-19-pandemie als een teken dat duurzame ontwikkeling meer aandacht verdient. Ze roepen de regeringen en burgers op om te kiezen voor holistische en langetermijnoplossingen.

Is de COVID-19-pandemie een gelegenheid om onze manier van ontwikkelen te herzien en met meer vastberadenheid de weg naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te hervatten?

De huidige noodsituatie, die verband houdt met de verspreiding van COVID-19, brengt de bestaande correlatie tussen een pandemie en essentiële behoeften zoals toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en werk, een gezond milieu, biodiversiteit etc. weer onder de aandacht.

De COVID-19-pandemie

Een aantal weken geleden leek de dreiging van de COVID-19-epidemie nog ver weg. Deze epidemie is echter snel in een pandemie veranderd. Op 12 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van verschillende studies beslist om de verspreiding van COVID-19 als een pandemie te kwalificeren.

Hoe gaan we het best om met de pandemie?

Deze lokale gezondheidscrisis veranderde al snel in een internationale crisis, niet alleen op het vlak van gezondheid, maar ook op economisch, sociaal en milieugebied. Daarom is het essentieel en noodzakelijk om een globaal, holistisch antwoord te bieden, op basis van de 3 pijlers en de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

In België roepen 250 wetenschappers, voornamelijk van de universiteiten van het land, de burgers en overheden op om een holistische en systemische visie te ontwikkelen op de COVID-19-pandemie en om duurzame en langetermijnoplossingen aan te bieden.

Het herbekijken van het gezondheidssysteem is immers niet genoeg; we moeten ons hele ontwikkelingsmodel herzien. Door te werken aan de drie duurzame-ontwikkelingsaspecten: het sociale, het ecologische en het economische. Daarvoor moeten we een wereldwijde samenwerking opzetten, tussen landen over de hele wereld, en ambitieuze en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Niemand aan de kant laten staan

Vandaag krijgt de rode draad van de Agenda 2030 en de SDG’s meer dan ooit zijn volle betekenis: “to leave no one behind”. 

De beleidsreacties moeten ervoor zorgen dat "niemand achterblijft". Ze moeten bijzondere aandacht besteden aan de meest kwetsbare personen (mensen die in armoede leven, vluchtelingen, daklozen etc.) en aan mensen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

COVID-19 en de SDG’s

De COVID-19-pandemie heeft een (over het algemeen negatieve) impact op alle domeinen van de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en toont dus het belang en de absolute noodzaak aan van samenwerking om de 17 SDG’s en de Agenda 2030 te verwezenlijken. Zou deze pandemie daarom een gelegenheid zijn om de mensheid weer op de weg naar duurzaamheid te brengen?