Languages

Werken aan een toekomst met stromend en drinkbaar water voor iedereen

Deel dit met

22 maart is Wereldwaterdag. Deze dag staat in het teken van het zoeken naar werkbare oplossingen voor de internationale watercrisis. Wereldwijd leven er meer dan 663 miljoen mensen zonder stromend of drinkbaar water in hun nabije leefomgeving. UCLG samen met zijn partners bevestigt daarom opnieuw het belang van sanitaire voorzieningen en  water voor iedereen.

Binnen de SDGs staat toegang tot sanitaire voorzieningen en water voor iedereen hoog op de agenda. Het verzekeren van toegang tot sanitaire voorzieningen en water valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheden en kan niet worden gerealiseerd zonder een efficiënte urbanisatie, een duurzaam management van natuurlijke grondstoffen en voldoende steun van de nationale overheid. 

Uit het SDG 6 Synthese Rapport 2018: Sanitair en Water blijkt dat het huidig beleid inzake watermanagement allesbehalve duurzaam is. Indien dit beleid wordt voortgezet, zal 50 % van de globale bevolking tegen 2050 leven onder grote waterstress. Het rapport bevestigt de nood aan een beleid-shift om de toegang tot sanitaire voorzieningen en water voor iedereen te kunnen verzekeren.

Volgens het UCLG is het cruciaal dat lokale en nationale overheden het  belang van sanitair en water erkennen en investeren in de nodige infrastructuur. De nationale overheid kan hierbij helpen door een stabiel systeem van financiële bemiddeling op te zetten met aangepaste belastingen en tarieven, alsook financieel tussenkomen bij de prefinanciering en de goedkeuring van leningen. Op deze manier worden lokale overheden aangemoedigd om te investeren in de aanleg van kwalitatieve sanitaire en watervoorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen.  

 

Lees het volledige persstatement van UCLG hier

Voor meer informatie over het SDG Synthese rapport, klik hier