Languages

SDG Forum 2020

Share this on

 

campagnebeeld SDG-Forum

Van iedereen. Voor iedereen. Door iedereen

Na succesvolle eerdere edities, kan een derde SDG-Forum niet uitblijven.

VAN 28 TOT 29 OKTOBER

BEZOEK DE SDG FORUM WEBSITE

Het SDG Forum brengt de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van, voor en door iedereen. Als eerste multi-stakefoldersforum over de SDG’s in de Benelux betrekt het SDG Forum zoveel mogelijk sectoren en biedt het een breed scala aan workshops, plenaire sessies en paneldebatten aan.

Het SDG Forum wordt georganiseerd foor 18 partnerorganisaties die komen uit alle hoeken van de duurzame ontwikkelingssector. Samen willen we unusual suspects met elkaar in contact brengen. Het SDG Forum geeft beleidsmakers, bedrijven, NGO’s en academici de kans elkaar te ontmoeten en SDG-ideeën en oplossingen met elkaar uit te wisselen.

Het SDG Forum gaat volledig digitaal

Omdat COVID-19 ons verhindert elkaar op een veilige manier in persoon te ontmoeten, gaat het SDG forum digitaal. Humanitaire crisissen zijn aangelegenheden voor ingrijpende structurele veranderingen. De COVID-19 pandemie en de nasleep ervan versterkt de noodzaak aan langetermijnoplossingen voor een veerkrachtige samenleving en economie die voor iedereen werkt. Daarom is het SDG Forum ervan overtuigd dat we discussies en netwerking rond duurzame ontwikkeling niet on hold mogen zetten. Met ons digitale conferentieplatform Hopin brengt het SDG Forum u workshops en plenaire sessies met live polling, Q&A’s en netwerkmogelijkheden.

Van iedereen

Op 25 september 2015 ondertekenden alle 193 VN-lidstaten, in naam van hun bevolking, een nieuwe agenda met horizon 2030. Deze bevat zeventien doelstellingen - de Sustainable Development Goals of SDG's - om onze wereld weer op het pad van duurzame ontwikkeling te brengen.

Voor iedereen

De SDG's willen de belangrijkste, globale uitdagingen op economisch, sociaal én ecologisch vlak aanpakken. Ze benadrukken daarbij zeer sterk het principe dat niemand achterblijft. Als de doelstellingen niet gerealiseerd worden, gaat dat ten koste van de planeet, van onszelf en vooral van de generaties na ons.

Door iedereen

De SDG's zijn vooral een wij-verhaal. Elk individu, elk bedrijf, elke organisatie, elke overheid op welk niveau dan ook, heeft iets bij te dragen en doet dit liefst samen. De SDG's breken met het hokjesdenken en leiden idealiter tot onverwachte partnerships om gemeenschappelijke bekommernissen uit de wereld te helpen.