Languages

Belgian SDG Charter for international cooperation and development

Engagement

Share this on

Starting
18 October 2016 10:15
Ending
18 October 2017 10:15
Korte omschrijving

De Sustainable Development Goals (SDG’s) samen uitdragen en waarmaken. Dat is de ambitie van de meer dan 80 bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector die op 18 oktober in Brussel het Belgian SDG Charter for International Development hebben ondertekend. Dit Charter kwam er onder impuls van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, The Shift hielp het mee opstellen en begeleidt nu het verdere proces.

Omschrijving

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s werden vorig jaar door de Verenigde Naties goedgekeurd en zijn bijzonder ambitieus: tegen 2030 extreme armoede bannen, onze planeet beschermen en menselijke ontwikkeling stimuleren. De SDG’s erkennen voor het eerst expliciet de belangrijke rol van de privésector op het vlak van internationale ontwikkeling.
“Het Belgian SDG Charter wil het bewustzijn rond de ambitieuze duurzame ontwikkelingsagenda binnen de Belgische privésector doen groeien. Dat vandaag al meer dan 50 bedrijven het charter ondertekenen, is een belangrijk signaal.” Alexander De Croo

Het Belgian SDG Charter for International Development schetst het engagement van de Belgische privésector, middenveld en de publieke sector op basis van de 5 P’s van de SDG’s: People, Planet, Profit , Peace en Partnerschappen. Het wordt verder opengesteld voor brede ondertekening (klik hier voor huidige ondertekenaars). De volgende maanden en jaren zullen op basis van het charter concrete intiatieven worden opgezet tussen overheid, privésector en middenveldorganisaties. Daarbij zal gefocust worden op vijf concrete thema’s: (1) gezondheid, (2) hernieuwbare energie, (3) digitalisering, (4) landbouw en voeding en (5) duurzaam ondernemerschap.

The Shift zal nu de Belgische bedrijven, ontwikkelingsactoren uit het middenveld en de publieke sector die het charter ondertekend hebben, kunnen begeleiden om elkaar wederzijds te versterken. Dit moet bijdragen tot een duurzame economische inclusieve groei en ontwikkeling, in ons land maar zeker ook in de partnerlanden van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Wilt u hieraan meewerken? Neem dan gerust contact op met ons!

Naam van de organisator
The Shift
Categorie organisator
Partnerschap
Contactpersoon (openbaar)
Lara Piret
Plaats
Brussels 1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
No

Location Map