Languages

VIA Don Bosco

Deel dit met

VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking die onderwijs en de socio-professionele integratie van kwetsbare jongeren in Afrika en Latijns-Amerika ondersteunt. We zijn ervan overtuigd dat kansarme jongeren alleen op een duurzame manier in de samenleving kunnen worden geïntegreerd als ze goed zijn opgeleid en waardig werk vinden. Al 50 jaar bieden we pedagogische en financiële medewerking aan lokale scholen. Vandaag ondersteunen we 11 internationale samenwerkingsprogramma's, waaronder 6 in Afrika en 5 in Latijns-Amerika. In totaal krijgen op die manier meer dan 20.000 jongeren per jaar toegang tot kwalitatieve opleidingen, waarvan 43% meisjes zijn. De ontwikkeling van de sociale en professionele vaardigheden van kansarme jongeren vormt de rode draad doorheen onze projecten. We helpen hen om actieve wereldburgers te worden en een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

VIA Don Bosco viert zijn 50e verjaardag in 2019. Deze campagne richt zich op de drie belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaraan de organisatie bijdraagt:

  • SDG 4: Zorgen voor toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen om levenslang leren te bevorderen
  • SDG 5: gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken
  • SDG 8: bevorderen van duurzame, circulaire en duurzame economische groei, productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen

Als onderdeel van deze geweldige campagne zullen er avondlezingen worden georganiseerd rond deze SDG's op verschillende locaties in België, evenals verschillende evenementen met onze partners uit het Zuiden, leden van de sector, het grote publiek en enkele VIP’s.

Bovendien organiseert VIA Don Bosco op 25 september, de derde verjaardag van de ondertekening van de SDG's door de 193 VN-lidstaten, de lanceringsdag van het interactieve spel dat jongeren sensibiliseert en mobiliseert rond de 17 SDG’s.

Dankzij deze activiteiten en de verschillende evenementen die zullen worden georganiseerd als onderdeel van de viering van ons 50-jarig bestaan, zal VIA Don Bosco rechtstreeks bijdragen en de woordvoerder bij uitstek zijn om jongeren te betrekken en het grote publiek te sensibiliseren rond de SDG's.