Languages

FairFin

Deel dit met

FairFin is een sociaalculturele beweging die al 35 jaar mensen en organisaties aanzet om geld in te zetten als middel voor maatschappelijke verandering. FairFin is een kritische stem in het huidige financiële systeem en een incubator voor een alternatief, fair financieel systeem. Voor FairFin is een financieel systeem fair als het ten dienste staat van de samenleving en niet omgekeerd, met als ultiem doel een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving.

FairFin wil bijdragen aan deze duurzame toekomst door pensioengeld in te zetten voor de realisering van de SDG's. Dr. Anneleen De Bonte startte deze missie met FairFin via een pilootproject waarbij samen werd gezocht naar een duurzaam pensioen voor zelfstandige zorgverleners. Als SDG Voice wil FairFin enerzijds mensen sensibiliseren om over te stappen naar de duurzame opties die vandaag al bestaan en anderzijds financiele spelers bewegen om producten te maken die specifiek gericht zijn op het realiseren van de SDG's.