Languages

Janssen Pharmaceutica (J&J)

Deel dit met

Bij Janssen Pharmaceutica werken we aan het creëren van een wereld zonder ziekte. We transformeren levens door nieuwe en betere manieren te vinden om ziektes te voorkomen, een halt toe te roepen, te behandelen en te genezen. Dat is onze inspiratie. We brengen hiervoor de knapste koppen samen en bedrijven de meest veelbelovende wetenschap. We focussen op complexe medische uitdagingen in 6 therapeutische gebieden: cardiovasculaire en metabole aandoeningen, immunologie, infectieziekten en vaccins, neurowetenschappen, oncologie, en  pulmonale hypertensie. Wij werken samen met de hele wereld, voor de gezondheid van iedereen.

Janssen Pharmaceutica behoort tot de Johnson & Johnson-groep, het grootste gezondheidszorgbedrijf ter wereld . In België werken meer dan 5.000 medewerkers. De volledige geneesmiddelencyclus is in België aanwezig: van onderzoek en ontwikkeling, tot productie, distributie en commercialisatie. Deze bundeling van activiteiten binnen één land is uniek in de farmaceutische wereld.

Janssen Pharmaceutica draagt de duurzaamheidsgedachte hoog in het vaandel. ‘Ons CREDO’ en de Sustainable Development Goals zijn hiervoor onze leidraad. We werken actief mee aan het realiseren van de VN-doelstellingen. Hierbij gebruiken we de taal van de SDG’s om vanuit gelijkwaardigheid samen te werken met alle betrokken partijen rond maatschappelijke thema’s zoals educatie en gendergelijkheid. Het WISTEM²D project (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics,  Manufacturing en Design), waarbij we jonge meisjes willen inspireren om te kiezen voor een studie in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing en Design is hier een voorbeeld van. We werken samen met alle belanghebbenden om een acceleratie programma te ontwikkelen én te implementeren. Het project in België is een pilootproject dat past binnen de globale ambitie van J&J om tegen 2020 meer dan 1 miljoen meisjes te bereiken. De werkwijze wordt gedocumenteerd en kan daarna in andere landen als blauwdruk gebruikt worden.

Als SDG Voice 2019 zet Janssen Pharmaceutica in op:

  • Het implementeren van een duurzame ondernemingsstrategie;
  • Het creëren van bewustzijn rond de SDG’s en het stimuleren van individuele initiatieven;
  • Het uitwerken van businesscases die aantonen dat het samenwerken vanuit de SDG’s,  met alle belanghebbenden, tot systemische veranderingen kunnen leiden die hand in hand gaan met business opportuniteiten. Het WISTEM²D project (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics,  Manufacturing en Design) is hiervan een mooi voorbeeld.

De benoeming tot SDG Voice 2019 sterkt ons in onze overtuiging. Als ambassadeur laten we het komende jaar zien welke initiatieven wij ontplooien en welke samenwerkingen we hiervoor aangegaan. We nodigen iedereen uit aan het gesprek deel te nemen via onze social media kanalen: Twitter, Facebook en LinkedIn.