Languages

“Agenda 2030 biedt uitdagingen en opportuniteiten”, aldus de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

Deel dit met

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel heeft zojuist haar activiteitenverslag voor 2017 gepubliceerd.  Het belang van duurzame ontwikkeling en de SDG-acties van de federatie worden in het verslag toegelicht.

De SDG’s richten zich naar overheden, maar zijn ook een belangrijke oproep aan het bedrijfsleven. Immers, zonder de betrokkenheid van het bedrijfsleven is het onmogelijk om de ambitieuze SDG’s te behalen. Voor de Belgische Kamers van Koophandel geven de SDG’s een nieuwe dimensie aan hun aandacht voor duurzaam ondernemen. De SDG’s gaan niet enkel over verantwoordelijkheid maar ook over het benutten van opportuniteiten. De succesvolle ondernemingen van de toekomst zullen aantonen dat ze winst maken dankzij een positieve impact op de samenleving. De hefboom hierbij is het creëren van “shared value”, gedeelde economische én maatschappelijke waarde. Producten en diensten ontwikkelen die een antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen is de eerste stap.

In 2015 ging de Federatie een partnership aan met CIFAL Flanders, een regionale hub verbonden met UNITAR, het opleidingsinstituut van de Verenigde Naties in Genève. In juni 2016 werd deze samenwerking bestendigd voor drie jaar. Een belangrijke pijler is de sensibilisering van bedrijven om de SDG’s te gebruiken als kompas voor de versterking van (internationaal) duurzaam ondernemen. In het kader van het partnership organiseert de Federatie in samenwerking met CIFAL ook één keer per jaar een opleiding voor de kamermedewerkers betreffende de stand van zaken en de uitdagingen op vlak van de Agenda 2030 en de link met de eigen strategie en activiteiten.

Welke tools werden reeds ontwikkeld door CIFAL Flanders en de kamers om de SDG’s dichter bij de bedrijven te brengen? Ontdek het op de laatste pagina's van het activiteitenverslag 2017 van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel.