Languages

« Duurzaamheid en armoede » : een nieuwe aanpak in het 10de tweejaarlijks rapport

Deel dit met

De Begeleidingscommissie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting stelde op woensdag 11 december 2019 zijn 10e tweejaarlijks verslag 2018-2019 met als thema “Duurzaamheid en armoede” voor.

Duurzaamheid en armoede

De klimaaturgentie is vandaag brandend actueel. Burgers over de hele wereld roepen hun respectieve regeringen op om actie te ondernemen en concrete klimaatmaatregelen te nemen. In deze context heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting beslist om zijn 10e verslag te wijden aan de link tussen duurzaamheid en armoede. Het was volgens hen nodig om een verband te leggen tussen klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid.

Doorheen dit tweejaarlijks rapport worden de SDG’s gebruikt als leidraad. Deze keuze werd gemaakt omdat de SDG’s zowel de ecologische als de sociale en economische kant van duurzame ontwikkeling behandelen en tegelijkertijd de verschillende mensenrechten aan bod laten komen. Dit zorgt dus voor een holistische aanpak van de problematiek.

« to leave no one behind »

Dit 10e verslag is het resultaat van talrijke overlegmomenten (onder meer tijdens het SDG Forum 2019) tussen mensen die in armoede leven, verenigingen en verschillende andere actoren. Het doel was « to leave no one behind”, de leidraad Agenda 2030 en de SDG’s. Om dit doel te kunnen bereiken was het cruciaal om personen uit armoedesituaties te betrekken in de discussies en beslissingen rond duurzaamheid en armoede.

Aarzel niet om het volledige verslag te raadplegen voor meer informatie.

Het verslag bestaat uit drie hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1 – Duurzaamheid en armoede in perspectief
  • Hoofdstuk 2 – Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen ongelijkheden
  • Hoofdstuk 3 – Wegen naar duurzaamheid

“Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, … Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW’s, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de administraties, … Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te herstellen. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen.”