Languages

SDG Voices

Project

Share this on

Starting
26 September 2016 18:00
Ending
31 December 2017 18:00
Korte omschrijving

VN secretaris-generaal Ban-Ki-Moon heeft wereldwijd een aantal pleitbezorgers voor de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling benoemd, waaronder Lionel Messi en Shakira, maar ook onze Koningin Mathilde. Eén jaar na de lancering van de SDGs door de Verenigde Naties hebben het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en The Shift het initiatief genomen om ook in België 8 ambassadeurs of Voices aan te duiden.

Deze acht organisaties werden gekozen via een dubbele selectieprocedure. Een nominatiecomité, bestaande uit 17 experten uit het middenveld, legde eerst een lijst met organisaties voor die volgens hen het meeste potentieel hebben om de SDGs in België uit te dragen. Uit deze longlist verkoos een jury van communicatie-experten dan acht organisaties die het best een groot publiek kunnen bereiken. Op volgende link vindt u alle leden van het nominatiecomité en de jury.

Alle acht gekozen organisaties kunnen door hun initiatieven uit het verleden een geloofwaardig palmares op vlak van duurzame ontwikkeling voorleggen. Ze zijn dan ook de ideale ambassadeurs om de sdgs kenbaar en concreet te maken. Op 26 september 2016 vond het startschot plaats. Tijdens een evenement in het Egmontpaleis werden de acht Voices bekendgemaakt. Acht organisaties met verschillende achtergrond zullen gedurende één jaar hun achterban en het grote publiek warm maken om samen met hen initiatief te nemen om de SDGs in België waar te maken. De acht organisaties, die zowel bedrijven, ngo’s als steden zijn, worden als het ware Belgische ambassadeurs voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.   Om hun missie waar te maken ontvingen ze een communicatiebudget van de minister voor Duurzame Ontwikkeling, mvr. Marie-Christine Marghem. Een overzicht van de initiatieven die deze 8 organisaties ontwikkelen kan u hier ook terugvinden. 

Naam van de organisator
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling & The Shift
Categorie organisator
Partnerschap
Contactpersoon (openbaar)
Liesbeth Viaene
Plaats
1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
No

Location Map