Languages

Wie is er de baas over onze gezondheid?

Event

Share this on

Starting
26 April 2017 20:00
Ending
26 April 2017 22:15
Korte omschrijving

Infoavond over de werking van de Wereldgezondheidsorganisatie en de invloed van niet-statelijke actoren (zoals bedrijven en particuliere fondsen) op het wereldwijde gezondheidsbeleid. Gezondheidsbeleid gaat niet alleen over SDG-3, want álle andere SDG's hebben er invloed op. Aletha Walace uit Hoeilaart bezocht in januari voor Geneeskunde voor de Derde Wereld en The Peoples Health Movement de voorbereiding van de komende WHO-vergadering in mei en brengt verslag uit over haar bezoek aan Genève.

Omschrijving

Infoavond Hoeilaart over het WHO-beleid.
Een pleister helpt, preventie maakt beter.

G3W, Wereldwinkel en GROS Hoeilaart organiseren woensdag 26 april 2017 om 20 uur in de cafetaria van het GC Felix Sohie een infoavond over de Wereldgezondheidsorganisatie, ’s werelds belangrijkste gezondheidsadviseur. Waarover praat de WHO in Genève? Aletha Walace uit Hoeilaart bezocht in Zwitserland een belangrijk WHO-voorbereidingsoverleg en brengt verslag uit van haar bevindingen.

Gezondheidsverschillen
Wie “Gezondheid!” zegt, denkt aan feest. Maar dat is het niet overal. Het recht op gezondheid - een mensenrecht - is niet fair verdeeld. In veel regio’s zien we armoede, ongelijkheid, uitbuiting of conflicten. De grote gezondheidsverschillen tussen mensen hangen nauw samen met klimaat, scholing, inkomen en welstand.

Mensenrecht
G3W (voluit: Geneeskunde voor de Derde Wereld) vraagt onze aandacht voor gezondheid als mensenrecht. Niet alleen pleit G3W voor goede zorg, vooral ook voor gezonde levensomstandigheden in het Zuiden. Een ontsteking moet je goed verzorgen. Maar pak je niet óók de bron aan, dan verandert er niks. Pleisters plakken helpen zeker, maar preventie maakt je pas echt beter. We moeten meer oog krijgen voor andere factoren die bepalen of mensen ziek worden. We moeten de oorzaken ervan blootleggen: onveilig werk, vervuiling, klimaat, conflicten over bodemschatten, weinig sociale bescherming. Naast leefstijl en toegang tot zorg zijn dat belangrijke gezondheidsdeterminanten en voorspellers van onze levensverwachting.

Lobby in Genève
Aletha Wallace is als G3W-vrijwilliger in januari naar Genève geweest. Daar volgde ze voor G3W de voorbereidingen van de algemene vergadering van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, eind mei.
Samen met andere ngo’s en de Peoples Health Movement trad Aletha op als waakhond bij de voorbereiding van de algemene vergadering. Dat is hard nodig, want het gaat in Genève om beslissingen op wereldschaal. Welke gezondheidsbedreigingen krijgen prioriteit? Hoe en waar? En, om het heel cru te zeggen, welke regio’s laten we creperen? Belangenbehartigers van de farma-industrie proberen de individuele leden van de WHO te beïnvloeden: “Kies onze producten en methoden”. De lobby en geldstromen van private partijen (zoals Bill Gates) op het WHO-beleid kunnen veel invloed hebben op het beleid. Zozeer, dat in 2016 zelfs de integriteit van de WHO-besluiten in vraag moest worden gesteld.

Wat en wie?
GROS-Hoeilaart, G3W en Wereldwinkel organiseren een informele bijeenkomst op woensdag 26 april 2017, 20u, in de cafetaria van het gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart (Gemeenteplein 39). Aletha Wallace, Hoeilaartse met Liberiaanse roots, biotechnoloog en afgestudeerd in management & beleid, geeft dan een korte uiteenzetting over haar bezoek aan de WHO. Er is alle ruimte voor vragen en discussie. Niet alleen leerzaam voor wie zich bij de derde wereld betrokken voelt, maar ook voor mensen uit de zorg die een indruk willen krijgen hoe het gezondheidsbeleid op internationaal niveau wordt bepaald.

De bijeenkomst wordt gehouden tijdens de jaarlijkse WHO-vaccinatieweek. De toegang is vrij en staat open voor leken en professionals. Aanmelden vooraf is prettig in verband met het klaarzetten van faire koffie en drankjes. Mail het aantal personen naar vlaanderveld (at) gmail.com en uw eventuele vraag. Aanmelden kan ook via de facebookpagina https://www.facebook.com/events/275042076260366

Naam van de organisator
GROS-Hoeilaart ism Wereldwinkel en G3W
Categorie organisator
Andere
Contactpersoon (openbaar)
Rein van Gisteren
Plaats
gemeenschapscentrum Felix Sohie
Gemeenteplein 39
Hoeilaart 1560
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
Yes

Location Map