Languages

Interministeriële conferentie duurzame ontwikkeling (IMCDO) organiseert informatieve dag over SDGs in België

Deel dit met

De ministers van de interministeriële conferentie duurzame ontwikkeling (IMCDO) hebben de conferentie "De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in België: rapportering en toekomstige acties" georganiseerd op 22 november in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. 

De uitvoering van de Agenda 2030 is relevant voor ons allemaal: openbare diensten, bedrijven, het middenveld, de academische wereld en de bezorgde burger. Hoe kunnen wij ons inzetten om samen te evolueren in de richting van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)? Dat is de vraag die de ministers van de interministeriële conferentie duurzame ontwikkeling  proberen te beantwoorden tijdens dit evenement.

Programma "De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in België:rapportering en toekomstige acties":

 • 08u30: Ontvangst
 • 09u15: Openingstoespraak minister-president Geert Bourgeois, voorzitter van de IMCDO
 • 09u30: Tussenkomst door professor Olivier De Schutter, voormalige Speciale VN-Rapporteur over het recht op voedsel en lid van het VN Comité inzake economische, sociale en culturele rechten
 • 10u00: Tussenkomst door mevrouw Barbara Pesce-Monteiro, directeur van de kantoren van de Verenigde Naties in Brussel
 • 10u30: Panelgesprek met de ministers die lid zijn van de IMCDO: initiatieven voor de uitvoering van de SDGs + vragen uit het publiek
 • 12u00: Conclusies van de voormiddag en voorstelling van de rondetafels

   - LUNCH BREAK -

 • 13u00: Rondetafelgesprekken: uitwisseling over enkele transversale thema's relevant voor de opvolging en uitvoering van de SDG
 1. Hoe kunnen we beter inzetten op beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling?
 2. Welke indicatoren zijn geschikt om de SDGs op te volgen?
 3. Welk rapporteringsproces volgen we voor de implementatie van de SDGs?
 4. Hoe mobiliseren we alle actoren voor de uitvoering van de SDGs?
 5. Hoe bepalen we  de  prioriteiten  voor de uitvoering van de SDGs?
 6. Infosessie: algemene inleiding tot de SDGs
 7. Infosessie: hoe kan mijn organisatie bijdragen aan de SDGs?

                          De conclusies van de ronde tafels kan je hier lezen.

 • 14u30: Voorstelling van de aanbevelingen van de rondetafels
 • 14u45: Panelgesprek met verschillende vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties 
 • 15u45: Tussenkomst en conclusies door professor Jean-Pascal van Ypersele, lid van de groep van 15 vooraanstaande wetenschappers die het Global Sustainable Development Report opstellen
 • 16u30: Receptie

Wil je de sfeer opsnuiven van het evenement? Bekijk dan hier de foto's.