Languages

Over het beleid

Share this on

Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties stelt heel wat overheden voor een uitdaging. Agenda 2030 staat namelijk voor een geïntegreerde benadering van de verschillende dimensies aangaande duurzame ontwikkeling, waarbij maar liefst 17 doelstelling en 169 subdoelstellingen naar voor worden geschoven. Doelstellingen die bovendien met elkaar gelinkt zijn. Zeker voor een land als België, met zijn complexe staatsstructuur, moeten de verschillende beleidsniveau met elkaar samenwerken om Agenda 2030 succesvol om te zetten.

Door de grote diversiteit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs), die onderling met elkaar verbonden zijn, moet er worden samengewerkt op verschillende domeinen. Op vlak van beleid betekent dit dat er binnen eenzelfde beleidsniveau meer samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsdomeinen (bv. milieu, economie, financiën, enz…). Dit betekent echter ook dat er een sterkere samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsniveaus (federaal, regio’s, gemeenschappen, provincies en gemeenten). Duurzame ontwikkeling is dan ook, zoals weergegeven in het artikel 7bis van de Belgische grondwet, een gemeenschappelijk streven van alle Belgische overheden.

Gelukkig bestaan er in België al heel wat organen en instrumenten om die samenwerking, zowel binnen eenzelfde overheid als tussen de verschillende overheden, vorm te geven. In België wordt er beleid op nationaal niveau, federaal niveau en door de gewesten en gemeenschappen beleid rond de SDGS gevoerd.

Agenda 2030 is natuurlijk ook een wereldwijde agenda, waarbij de doelstellingen gelden voor alle landen in de wereld. Overal wordt Agenda 2030 dan ook vorm gegeven en opgevolgd. Om meer te weten te komen over het internationale beleid, zowel op het niveau van de Verenigde Naties, de OESO of de Europese Unie kan je hier terecht.

Tenslotte vind je hier ook informatie over het doel van deze website en de partners waarmee wordt samengewerkt.