Languages

Bijdragen van overheidsinstanties

Deel dit met

De Interministeriële Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) besloot in haar plan van aanpak voor het opstellen van de VNR dat deze synthetisch moest zijn en gebaseerd op bijdragen van de verschillende overheden van het land. Het VNR-rapport presenteert daarom een selectie van goede praktijken, terwijl de volledige rapporten van de verschillende overheidsinstanties veel uitgebreider zijn. We nodigen u uit om meer details te vinden in de volgende bijdragen.

Federale bijdrage via de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdiensten hebben hun bijdragen gestuurd naar het ICDO-secretariaat, dat deze bijdragen heeft gebundeld in het hier beschikbare document.
 

Bijdragen van de gemeenschappen en gewesten

De gefedereerde entiteiten hebben hun eigen bijdragen aan de VNR opgemaakt. De volledige versies zijn hier te vinden:

 

Bijdrage van de lokale overheden

Om de betrokkenheid van alle bestuursniveaus te verhogen, vroegen de gewestelijke overheden aan de koepelorganisaties van steden en gemeenten om een bijdrage van de lokale overheden te coördineren. VVSG, UVCW en Brulocalis dienden een gezamenlijke bijdrage in, die hier kan worden bekeken (binnenkort beschikbaar).

 

Bijdrage indicatoren ter opvolging van de SDGs

In de bijlage (binnenkort beschikbaar) vindt u een reeks van 82 indicatoren om de vooruitgang van België in de richting van de SDG's te volgen. Deze indicatoren werden voor dit rapport geselecteerd door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS). De indicatoren werden verzameld door het Federaal Planbureau. De vooruitgang van België in de richting van de SDG's wordt gemeten aan de hand van een balans van 51 indicatoren, drie voor elke SDG. Deze worden opgesomd aan het begin van elke sectie van hoofdstuk 6. Deze beoordeling toont aan dat, als de huidige trends zich voortzetten, weinig van de SDG's zullen worden bereikt tegen 2030.